Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):123cm   Komárom(22:00):130cm   Esztergom(22:00):109cm   Budapest(22:00):174cm   Paks(22:00):64cm   Baja(22:00):198cm   Duna Mohács(22:00):226cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Dr Literáthy Pétertől búcsúzunk    2015.12.08. 14:04

Búcsúzunk

 

Dr. Literáthy Péter 1963-ban szerzett vegyészmérnöki diplomát a Budapesti Műegyetemen és ugyanitt 1974-ben egyetemi doktorátust. 1966-ban a Vízügyi Igazgatóság munkatársaként lépett be a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (VITUKI) Vízminőségi Főosztályához. Utóbbiból lett később a VITUKI keretén belül a Vízminőség-védelmi Intézet (VI), a 70-es években. Már kezdő tudományos munkatársként megszervezte az Intézet analitikai laboratóriumát a korszerű műszerekkel (gázkromatográf, tömegspektrográf, stb.). Itt szükséges megjegyeznem, hogy mind az Országos Vízügyi Hivatalvezetője, néhai Dégen Imre, mind a VITUKI központ igazgatója Dr. Stelczer Károly a 60-as években nagy figyelmet szentelt és segítséget nyújtott a vízügy addig alig ismert ágazatának: vízminőség szabályozás; szennyvíz- és víztisztítási technológia, melyek Európa nyugati felében is frissen fejlődő tudományágak voltak. Sokat merítettek az USA-beli tudósok már akkor fejlett eredményeiből, ahogy a VITUKI munkatársai is (az angoltudás kötelező volt a tudományos munkatársaknál).

Bármilyen meglepő is mai szemmel, de már a 60-as évek derekán sorban érkeztek a VITUKI-hez amerikai professzorok. Péter kiemelkedő vízkémiai tudása és a labor ebben nélkülözhetetlen volt. Az Egészségügyi Világszervezet (angol rövidítése WHO) érdeklődését is felkeltette, hogy nem csak nyugaton, hanem a ?keleti blokkban? is van egy ilyen intézmény, mely közreműködő lehet a WHO vízügyi, vízminőség-védelmi projektjeinél. A Magyar Kormány és a WHO együttműködése teremtette meg Péter gyors nemzetközi elismerésének alapját. Mindenekelőtt azonban a nevéhez fűződő hazai eredményekről kell néhány szót szólni.

1966 és 1969 között fejlesztette ki az országos vízminőség-monitoring tevékenység analitikai alapjait. ?69 után dolgozta ki az országos interkalibrális-laboratóriumi programot, lehetővé tette az úgynevezett ?összehasonlító mikroszennyezők? vizsgálatának beépítését a programba. A WHO mellett más ENSZ-szervezetek (UNDP) projektjeihez is bekapcsolódott a VITUKI laboratóriumi fejlesztő munka, így az ötéves inter-laboratóriumi összehasonlító (AQC) projekthez. A 70-es évek Balaton eutrofizálódási (elalgásodási) problémája kiemelkedő feladatot jelentett a VITUKI labor számára Péter vezetésével.

Az USA által létrehozott Kuwaiti Kutató Intézet (angol rövidítéssel KISR) meghívására 1983-tól sok-sok éven át végzett szakértői tevékenységet. 1990-ben hazatért,a Vízminőségvédelmi  Intézet  vezetését vállalva és a Közép- és Kelet-európai Államok Duna-projektjében vett részt, annak egyik vezetőjeként. 1990-re sikerült egy olyan nagyszabású, a teljes Duna hossz-szelvényére kiterjedő mintavételi programot megszerveznie Jacques Yves Cousteau kapitánnyal és a Monaco-i Tengerbiológiai Intézettel közösen, amely Costeau Survey néven vált közismertté, s amely a folyam üledékének és bentikus élőlényeinek szervetlen és szerves mikroszennyező tartalmát tárta fel a forrástól a deltáig.

Ezeknek az alapvetően újszerű terepi felméréseknek volt egyik legjelentősebb, máig is vitathatatlan koronája az Első Nemzetközi Duna-expedíció (Joint Danube Survey, JDS1), amely 2001-ben került lebonyolításra a Duna 2600 folyam-kilométernyi szakaszán az ICPDR koordinációjával és az összes Duna-menti ország kulcs-szakértőinek közreműködésével. Tudományos tevékenysége máig alapul szolgál a nemzetközi folyamkutatás megszervezéséhez és lebonyolításához. Literáthy Pétert méltán nevezhetjük a nemzetközi Duna-felmérések ?Atyjának?, aki személyesen segítette mindkét későbbi JDS indulását és lelkesen nyomon követte a héthetes mintavételi program minden egyes lépését. Számos külföldi és hazai szakember közvetlenül Literáthy Péternek köszönheti széleskörű szakismereteit, amelyeket az ő személyes ötlete és elgondolása alapján született JDS programok megvalósítása során szerezhetett. Nekünk, mérnököknek, biológusoknak, kémikusoknak, akik a Dunát, annak élővilágát, környezettani összefüggéseit próbáljuk pontosabban feltárni, tudományos érdemeit nem feledhetjük, s nevére méltóképpen emlékeznünk kell!

Közbevetőleg, az 1990-es NATO-bombázások környezeti hatásainak felmérésére irányuló UN Balkan Task Force egyik meghatározó szakértője is lett és ő vezette azt a Duna-felmérést a volt jugoszláviai folyamszakaszon, amely a későbbi Duna-expedíciók közvetlen elődjeként mind a háború, mind pedig az azt megelőző jelentős környezetszennyező periódus valós környezeti hatásairól igen részletes alapadatokat szolgáltatott.

Az első öbölháború után, 1991 áprilistól szeptemberig volt az ENSZ Interagency Action terv projekt koordinátora, mely a háború okozta első környezeti károk felmérését célozta Kuwaitban. 2000 májusától a KISR igazgatójának közvetlen tanácsadója volt az öböl-menti környezetvédelmi témákban. Egyik fő feladata volt 2007 és 2014 között az ENSZ által 3 milliárd dollárral támogatott projekt, mely elsősorban az olajmezőkön lévő olajtavak, olajjal szennyezett talaj, stb. kármentesítésére irányult. Azóta is a tenger-szennyezettség, a halpusztulások okainak feltárásával, monitoringozásával foglalkozott.

Több, mint 130 tanulmánya, közleménye jelent meg folyóiratokban, konferencia publikációkban, oktatási jegyzetekben, műszaki jelentésekben.

Pétert volt munkatársai, barátai, mindannyian, akik szerettük és büszkék voltunk rá, fájó szívvel búcsúztatjuk. 2015

 

Dr Benedek Pál

Fel Fel