Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(00:00):164cm   Komárom(00:00):187cm   Esztergom(00:00):175cm   Budapest(00:00):251cm   Paks(00:00):157cm   Baja(23:00):298cm   Duna Mohács(00:00):325cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Álláspályázat - PR referens    2018.06.12. 09:55

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

 

PR referens

 munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018 július 03.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően - pályázatot hirdet a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum PR-marketing munkatárs munkakör határozatlan időre történő betöltésre.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 2500 Esztergom, Kölcsey u. 2.

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Ellátja a Múzeum új állandó kiállításának teljes marketing feladatait, kialakítja és koordinálja az erre épülő PR-stratégiát.

 

 • Részt vesz a Múzeum közép- és rövid távú terveinek elkészítésében. Kidolgozza a Múzeum kommunikációs tervét, és irányítja annak végrehajtását. A múzeumpedagógusokkal együttműködve kidolgozza a Múzeum közművelődési hasznosítási programját, és részt vesz a megvalósításban.

 

 • Részt vesz a Múzeum kiállításainak, programjainak előkészítésében, az időszaki kiállítások megnyitóin moderátori feladatokat lát el, irányítja a közönségkapcsolati feladatok szakszerű elvégzését. Javaslatokat tesz az eseti feladatok megoldására, azok elvégzésében irányító szerepet visz. A látogatók körében esetenként felméréseket, kutatásokat végez.
 •  
 • Közreműködik a Múzeum tájékoztató kiadványainak (múzeumismertető, vezetőfüzet, meghívók, stb.) összeállításában.

 

 • A múzeumi és az OVF szervezetén belüli információáramlás elősegítése érdekében részt vesz a belső PR feladatok ellátásában.

 

 • Kapcsolatot tart az esztergomi kulturális és közművelődési intézményekkel, képviseli az Intézményt a helyi és a muzeológiai - közművelődési szakmai testületekben, a múzeumi sajtó és a tömegmédia számára információkat szolgáltat az intézményi eseményekről. Esetenként kezdeményezi és koordinálja a múzeum média megjelenéseit. Mellérendelt kapcsolatban együtt dolgozik a múzeumi informatikusokkal pl. a digitális kapcsolattartás szakmai feladataiban, a Múzeum honlapjának folyamatos frissítésében. Kapcsolatot tart az országos múzeumi szervezetekkel, koordinálja az Intézmény országos és regionális médiában való megjelenéseit.

 

 • Esetenként külső helyszíneken képviseli a Múzeumot: konferenciákon vesz részt, előadást, vagy foglalkozást tart, külső rendezvényeken képviseli az intézményt.

 

 • A vízügyi múzeumi összekötői hálózat működtetésében aktív szerepet vállal, szervezi az évenkénti szakmai találkozókat.

 

 • Ellenőrzi és irányítja a múzeumi bolt működését, gondoskodik a múzeumi és bizományosi kiadványokkal történő ellátásáról.

 

 • Rendszeresen figyeli a szakterületéhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket. Vezetői utasításra összeállítja a pályázati dokumentációt, projektvezetői feladatokat lát el.

 

 • Irányítja és végzi a Múzeum könyvtárának tudományos feldolgozását. Javaslatot tesz a Múzeum számára szükséges és fontos könyvbeszerzésekre. Ennek érdekében figyelemmel kíséri az antikváriumok és aukciók kínálatát. A meg nem szerzett, de fontos művekről igénylistát készít.

 

 • Hasonlóképpen kínálati listát tart fenn a Múzeumba beérkező szakmai könyvek duplumairól, azokról ajánlójegyzéket készít a szakmai szervezetek számára. Az igényeket ezek alapján kielégíti.

 

 • A Múzeum könyvtára állományát jó karban tartja, javaslatot tesz a szükséges restaurálásra, annak minőségét ellenőrzi. Gondoskodik a könyvtár raktári rendjéről, a muzeális könyvállomány kiemelt körülményeiről.
 • Fogadja a Múzeum könyvtárában a kutatókat, működteti az engedéllyel kutatók olvasószolgálatát. Külső kutatók számára tanácsokat ad, segíti munkájukat.

 

 • A Múzeum szakmai feltáró munkájában részt vesz, bibliográfiákat állít össze, a szakirodalom esetenkénti annotálását elvégzi. Szakmai munkája eredményeit az Intézmény adattároló rendszerén tárolja és dolgozza fel.
 • a Múzeum egyéb feladataiban való részvétel, utasítás szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú PR-marketing/kommunikációs szakember végzettség,
 • média területén szerzett tapasztalat,
 • MS Office felhasználói szintű ismerete,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • idegen nyelvtudás (angol, német, francia)
 • levéltári, múzeumi tapasztalat,
 • közművelődési tapasztalat,
 • EU-s pályázatíró és management tapasztalat,
 • kutatási, látogató felmérési tapasztalat,

 

 • könyvtári tapasztalat.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • A kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolata (iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret, erkölcsi bizonyítvány),
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton palankay.patricia@ovf.hu email címre kell eljuttatni a PR referens jelige feltüntetésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal, 3 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018 július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:

Major Balázsné titkárnő a 06-33-500-250 telefonszámon.

 

Fel Fel