Töltés
Felhívjuk a Tiszán lévő úszóművek és úszóeszközök tulajdonosainak, valamint az érintett parthasználóknak a figyelmét, hogy a folyók felületén nagy mennyiségű és nagyméretű jégtáblák megjelenésére lehet számítani, melyek az árhullám megérkezésével folyamatosan emelkedő vízszintek mellett vonulnak le. Ezúton kérünk minden tulajdonost, hogy tulajdonának védelme érdekében gondoskodjon ezek beszedéséről vagy menedékhelyre való vontatásáról.
Nagybajcs(17:00):201cm   Komárom(17:00):220cm   Esztergom(17:00):212cm   Budapest(18:00):297cm   Paks(18:00):280cm   Baja(17:00):458cm   Duna Mohács(18:00):478cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Körös-torok alatti partbiztosítás

A Hármas-Körös Tisza bal parti torkolata alatt a 2000-2005 évi árvizek a partot jelentős mértékben károsították, ezért itt a part helyreállítását és megfelelő védelemmel való ellátását kellett elvégezni. A partfal erózió egyik kiváltó oka a torkolattal szemben megsérült, káros jelenségeket okozó terelőmű volt, melyet helyre kellett állítani. Emellett partvédelem megerősítése is szükségessé vált.

A beavatkozás célja, hogy a Körös toroki kanyarulat rendezése kapcsán a Tisza jobb part 244,484 fkm szelvényben 1998-1999 között épült terelőmű mögötti megcsúszott partszakasz partbiztosításának megerősítése megvalósuljon.
A beavatkozás állt egyrészt a 244,461-244,406 fkm szelvények között, a mederkimélyülés végleges bevédésére szolgáló TA-TB vízépítési terméskő szórásából, aminek legnagyobb hossza 49 m, illetve legnagyobb szélessége 24,5 m. Ezen kívül megerősítésre került a 244,406-244,326 fkm szelvények között, a terelőmű mögötti partbiztosítás, a mederfenékre elhelyezett RENO hálós szűrőszöveten TA-TB vízépítési terméskő beépítésével.
A korábbi II.A építési ütem során elmaradt középvízi rézsűburkolatok megépítése (kiegészítése), a szabályozási padka rendezése kőszórás pótlással, a Tisza folyó bal part 243,080-243,500 fkm szelvények közötti szakaszon.
A III.A ütem meder és partbiztosításának építése kiviteli terv, illetve vízjogi létesítési engedély szerinti kivitelben a Tisza folyó bal part 242,617-243,080 fkm szelvények közötti szakaszon. A kiviteli munka tartalmazott 1,66 ha hullámvédő erdősáv telepítését, valamint 5260 m3 uszályba rakodással megoldott mederkotrást, illetve 9200 m3 mederrézsű kotrást szárazon 800 m távolságra szállításra is.
A beruházás megerősítési és helyreállítási munkái során mederrézsű helyreállítására, biztosítására került sor a Tisza jobb part 244,397-244,451 fkm szakasza között.
Az átadásra került létesítmények főbb műszaki mennyisége, jellemzői:   
Tisza bp., Körös torok alatti partbiztosítás:   
                        Területrendezés, erdősítés     2 ha
                        Mederkotrás:                          5 260 m3
                        Rézsűkotrás:                          9 200 m3
                       RENO háló és terfil fektetés kőszórás és RENO matrac alá:         12 800 m2
                        23 cm-es RENO matrac fektetés:    7 500 m2
                        Kőszórás TA-TB kőből:                                 9 780 m3
                        Hullámvédő erdősáv telepítése:                    1,6 ha
Tisza jp, Csongrád alatti partbiztosítás:                    
                        Földmunka, rézsűrendezés:              550 m3
                        Homokfeltöltés:                                 300 m3
                        Partmegerősítés TA-TB terméskő:   382 m3
                        23 cm-es RENO matrac fektetése: 216 m2
                        RENO háló és terfil fektetés:            2 500 m2
                        DEEROSION gyeplemez:                830 m2
A létesítményrészmunkáinak műszaki átadás átvétele 2006. augusztus 30.-án, illetve 2007. október 27.-én, valamint 2007. december 5.-én volt, üzemeltetője az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATI-KÖVIZIG)

A létesítmény kizárólag hazai központi költségvetési forrásból (Vásárhelyi terv Továbbfejlesztése) valósult meg.

Fel Fel