Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(21:00):77cm   Komárom(21:00):85cm   Esztergom(21:00):65cm   Budapest(21:00):125cm   Paks(21:00):7cm   Baja(21:00):140cm   Duna Mohács(21:00):168cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Víziközmű

 

Magyarország településeinek több mint fele rendelkezik közműves szennyvízelvezetéssel (csatornázással). A lakossági ellátottság természetesen ennél jóval nagyobb, hiszen elsősorban a városok, nagyobb lakónépességű települések csatornázottak.

A települések szennyvízelvezetése és -tisztítása területén a cselekvések irányát és tartalmát a Kormány 2207/1996. (VII. 24.) és 2168/2000. (VII. 11.) számú határozatai rögzítették. A szennyvíz-program is több tárcát érintő feladatokat jelent a program előkészítését, időarányos végrehajtását tekintve napjainkban a belügyminiszter szakmai támogatói felelőssége mellett.
 
A közműves szennyvízelvezetés -tisztítás vagy környezetvédelmi szempontból egyenértékű szakszerű egyedi szennyvízkezelés útján még elvégzendő feladatok mellett hazánkban sajátos szempontként és követelményként jelentkezik a sérülékeny vízbázisok védelme, amelynek igen fontos eszköze a csatornázás. E két közelítés - uniós követelmények, amelyeket a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv tartalmazza és hazai vízbázisvédelmi szempontok - szintézisén alapul a Csatlakozási Szerződésben rögzített kötelezettségek figyelembevételével megalkotott, 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben közzétett, kétévente aktualizálásra kerülő Nemzeti Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program. A programmal összefüggő, szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolására vonatkozó szabályozást pedig a 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.
 
A nemzetgazdaság teherbíró képességére is figyelemmel a Nemzeti Megvalósítási Program - a prioritásoknak megfelelő ütemezéssel és részhatáridőkkel - az előírt 2015. véghatáridőre tervezi a célkitűzések teljes körű megvalósítását.
 
A szennyvízgyűjtő rendszerbe bekötött lakások aránya a 2012. év végére már mintegy 75 % szerint alakult, miközben az ellátott területen a lakások még majdnem 7 %-a nem élt a bekötés lehetőségével. A nemzeti szennyvízprogramban foglalt fejlesztések előírás szerinti 2015. év végi befejezésekor a tervek szerint már kb. 92 %-os a lesz a csatornázottság.
 
Hazánkban 2012. december 31-én a csatornán összegyűjtött szennyvizek tisztítási aránya már meghaladta a 97 %-ot.  (A tisztítási arány markáns emelkedését az új Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzembe helyezése eredményezte.)
 
Fel Fel
  1   2   3   4