Gyászjelentés - Dr. Nováky Béla - 2017.01.10. 12:32
Vízügyi honlap

Életének 73. évében,
2016. december 20-án elhunyt

Dr. Nováky Béla

 (Marosvásárhely, 1944. III. 6. - Budapest, 2016. december 20.)

 

A budapesti I. István (ma Szent István) gimnázium (1958-1962) elvégzése után Lenin-grádi Hidrometeorológiai Egyetem szárazföldi hidrológia szakán tanult állami ösztön-díjasként 1962-1967. között, ahol 1967-ben szerzett hidrológus mérnöki oklevelet. Az oklevelet a BME Építőmérnöki Kara vízépítő mérnökként honosította 1983-ban. 1983-1985 között a Budapesti Műszaki Egyetemen szakmérnöki tanulmányokat folytatott és szerzett vízgazdálkodási szakmérnöki oklevelet 1985-ben.

A BME Vízgazdálkodási Tanszékén szerzett egyetemi doktori fokozatot 1991-ben. 1992 lett az MTA-n a műszaki tudomány kandidátusa, ami alapján a BME 1994-ben megadta részére a PhD tudományos fokozatot. 1998-2001. között Széchenyi profesz-szori ösztöndíjas volt.

1967-1970. között a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság hidrológus mérnöke, majd 1970-1971-ben a Vízgazdálkodási Osztály vezetője. 1972-1987. között az OVH Víz-készlet-gazdálkodási Központ (VIKÖZ) főelőadója, majd főmunkatársa. Ezalatt 1972-1975-ben és 1977-1980-ban Mongóliában szakértőként, illetve a szakértői csoport vezetőjeként dolgozott az ország vízgazdálkodási kerettervének összeállításán. 1987-1991. között a VITUKI Hidrológiai Intézetének tudományos főmunkatársa. 1991-2006. között a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, ill. jogutódja, a Szent István Egyetem Víz-gazdálkodási és Meliorációs Tanszéke tudományos főmunkatársa, 1993-tól egyetemi docense, 1998-2000. között a Tanszék vezetője. 2001-2006. között a Szent István Egyetem Tájökológiai Tanszék egyetemi docense. Oktatási területei: vízgazdálkodás, agrohidrológia, a Kárpát-medence vízföldrajza. 2007-2013. között az MTA-BME Víz-gazdálkodási Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. 2013-tól nyugdíjas.

Kutatási területei: hidrológiai előrejelzések, vízrajzi észlelések, Mongólia vízgazdálko-dási keretterve, a Tisza-medence vízháztartása, éghajlatváltozások hidrológiai hatásai. Publikációinak száma 146 (ebből 18 könyvfejezet, 17 tudományos kiadvány, 48 tudo-mányos cikk). Több, mint 100 előadást tartott, különösen az éghajlatváltozás és hidro-lógiai vízgazdálkodási hatásai terén. A globális éghajlati változások társadalmi-környezeti vizsgálata c. dolgozatáért (Vízügyi Közlemények 1989) 1991-ben elnyerte a Magyar Hidrológiai Társaság Vitális Sándor szakirodalmi nívódíját.

Számos állami, társadalmi megbízatásnak tett eleget, tisztséget töltött be szakmai életútja során, amelyek közül a fontosabbak:

A Magyar Hidrológiai Társaságnak 1968-tól tagja, a szolnoki csoport titkára (1970-1971), a Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztályának vezetőségi tagja (1985-2007), alelnöke (2003-2006); az MHT Nemzetközi Bizottsága tagja (1986-1991), a Hid-rológiai Tájékoztató szerkesztő bizottsági tagja (1984-1985), a Hidrológiai Közlöny szerkesztő bizottságának tagja (2015-). Az MHT-ban végzett tevékenységéért 1986-ban Pro Aqua emlékérmet kapott.

Számos állami, társadalmi, intézményi kitüntetés, elismerés, cím birtokosa, többek között:

 

Nováky Béla emlékét kegyelettel megőrizzük!