Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(23:00):307cm   Komárom(23:00):322cm   Esztergom(23:00):320cm   Budapest(23:00):379cm   Paks(23:00):314cm   Baja(23:00):463cm   Duna Mohács(23:00):476cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
MEGALAKULT AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI HATÓSÁG    2014.01.06. 11:13

A 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2014. január 1-től megalakult az Országos Vízügyi Hatóság.

Az Országos Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: OVH) az Országos Vízügyi Főigazgatóság 482/2013. (XII.17.) Korm. rendeletének 2. §-ban foglaltak szerint elkülönült, jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. Az OVH - jogszabályban meghatározott hatósági feladat- és hatáskörében - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jogutódja. Az OVH vezetőjét a jogszabályban meghatározott hatáskörében az OVF főigazgatója nem utasíthatja.

Az OVH székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.

Az OVH vezetője: Mezei Antal, főhatóság vezető

OVH titkárság elérhetősége: +36 1 225 4400 / 10-086-os mellék

Az OVH foglalkoztatottjai kormánytisztviselők. Az OVH vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat az OVH foglalkoztatottjai felett. Az OVH illetékessége az ország egész területére kiterjed.

Az Országos Vízügyi Hatóság minden olyan eljárásban másodfokú hatóság, ahol a területi Vízügyi Hatóságok első fokon járnak el, amennyiben a vonatkozó kormányrendelet erről másként nem rendelkezik.

Az Országos Vízügyi Hatóság az alábbi másodfokú eljárásokban szakhatóságként működik:

  • A Kormány a felügyelőség környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezésre irányuló eljárásában - annak elbírálása kérdésében, hogy a felülvizsgálat elvégzése vízgazdálkodási szempontból indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízgazdálkodási tartalmának meghatározásával kapcsolatos szakkérdések elbírálása során
  • A Kormány a felügyelőség környezetvédelmi felülvizsgálat, vagy környezetvédelmi teljesítményértékelés alapján lefolytatandó környezetvédelmi működési engedélyezési eljárásában - a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének vizsgálata érdekében
  • hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén - a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének vizsgálata érdekében.

A hatósági és szakhatósági másodfokú eljárások mellett az OVH részt vesz a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a belső piaci információs rendszeren keresztül megvalósított igazgatási együttműködésben a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint.

Az Országos Vízügyi Hatóság mellett, mint elsőfokban eljáró hatóságok és szakhatóságok, az alábbi területi vízügyi hatóságok működnek 2014. január 1-től:

01. Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság, Győr

02. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, Budapest

03. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, Baja

04. Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság, Székesfehérvár

05. Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság, Pécs

06. Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság, Szombathely

07. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Nyíregyháza

08. Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság, Miskolc

09. Tiszántúli Vízügyi Hatóság, Debrecen

10. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Szolnok

11. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Szeged

12. Körös-vidéki Vízügyi Hatóság, Gyula

Fel Fel