Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(20:00):81cm   Komárom(20:00):94cm   Esztergom(20:00):78cm   Budapest(20:00):145cm   Paks(20:00):21cm   Baja(20:00):141cm   Duna Mohács(20:00):156cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Informatikai fejlesztések

 

A környezetvédelmi és vízügyi informatikának támogatnia kell a fenntartható fejlődés felé való elmozdulást, és hozzá kell járulnia a környezetvédelmi demokrácia terén jelenleg tapasztalható deficit csökkentéséhez. Az e-környezetvédelem céljait OKIR és a VIZIR továbbfejlesztéseként, valamint a VKI végrehajtásához szükséges adatbázisok fejlesztéseként kell megvalósítani, mind a két rendszerben. A fejlesztéseket a meglévő rendszerek továbbfejlesztéseként kell megvalósítani, nem szabad a megvalósult és jól működő nagy rendszereket más alapokra helyezve újra kifejleszteni.
 
Cél a környezetvédelem szakterületeivel összefüggő adatkezelések harmonizálása, az IPPC irányelv által is megkövetelt integrált szemlélet alkalmazásának terjesztése. Ennek eléréséhez fontos a környezetvédelmi szakterületek által megkövetelt adatszolgáltatások szemléletének, formátumának, benyújtási határidőinek stb. egységesítése, lehetővé téve egyúttal az elektronikus adatszolgáltatást.
 
Az e-környezetvédelmi fejlesztéseken belül kiemelt fontosságú az EIONET30-kompatibilis környezetvédelmi és vízügyi megfigyelő, adatgyűjtő és -feldolgozó hálózat kiépítésének befejezése, és erre alapozva egy integrált környezeti-gazdasági információs rendszer kiépítése, működtetése. A fejlesztések másik fontos területe a K+F-et, a tervezést, politika-formálást és a döntéshozatalt támogató, szélesebb körű hozzáférés javítása.
 
A nyilvánosság tájékoztatását szolgáló legfontosabb közérdekű elektronikus környezeti tartalmak interneten keresztül történő közreadása, publikussá tétele a korábbi fejlesztések alapján,épülve ma már küszöbön áll, mindkét alaprendszerben (OKIR és VIZIR).
 
Az intézkedéshez tartozó speciális feladatot jelent a VKI végrehajtásához szükséges adatbázisok fejlesztése és harmonizálása is. A végrehajtás során fontos követelmény anyilvánosság bevonása és tájékoztatása, amely érdekében interneten, illetve vízügyiinformációs központokban rugalmasan elérhető adatbázis létrehozása szükséges. Továbbifeladat a végrehajtáshoz és a jelentési kötelezettség ellátásához kapcsolódó már meglévő,különböző típusú adatokat tartalmazó adatbázisok harmonizálása valamint többcélútovábbfejlesztése.
 
További kiemelt területnek minősül a valós idejű (real-time) és az ún. - késleltetett - környezeti információk felhasználásával működő, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő környezetvédelmi és vízügyi térinformatikai adatbázisok, információs rendszerek létrehozása és - lehetőség szerint - online hozzáférhetővé tétele a nyilvánosság számára.

 

Fel Fel