Töltés
Töltés
Projekt megnevezése: Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése
Projekt azonosító száma: KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001

Árvízi kockázatkezelés tájékoztatás és társadalmi konzultáció

A víz élet, gondozzuk közösen!

Általános információk

Fórumok

Időpont:
2015. szeptember 30., 00:00
Fórum címe:
A fórumok lezajlottak
Helyszín:

Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK Irányelve az árvízkockázatok értékelésének és kezelésének témakörét az országok számára egységesen és kötelező jelleggel szabályozza. A végrehajtás nemzeti feladatait Magyarországon a 178/2010 Korm. sz. rendelet tartalmazza. A szabályozás előírja, hogy a tagállamoknak előzetes kockázatbecslést, árvízi veszély- és kockázati térképeket, továbbá az árvízkockázat kezelésére, csökkentésére hozandó intézkedéseket kell kidolgozni. Magyarországon ez a munka az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálása mellett 2010. óta zajlik a KEOP 2.5. projektkonstrukció keretében.

Magyarország ezen EU szabályozás előtt is nagy figyelmet fordított, az árvízi kockázatok felmérésére és a veszélyeztetettség, illetve a kockázatok csökkentésére, hiszen az ország árvízvédelmi szempontból Európában a legveszélyeztetettebb területei közé tartozik.

Az Irányelv alapján 2011-ben készült az előzetes kockázatbecslés, előzetesen kijelöli azokat az árvíz-veszélyeztetett területeket, amelyekre a további részletes vizsgálatokat kell elvégezni.

Az előzetes kockázatbecslés alapján 2013-ban készült el a területi veszély- és kockázati térképek első változata. Az egyes veszélytérképek bemutatják a területek elöntésének, a kialakulható elöntési vízmélységek várható előfordulási valószínűségét, a kockázati térképek pedig az elöntés által veszélyeztetett területeken a vagyoni, humán, ökológiai, örökségvédelmi kockázatokat.

Az árvízkockázat kezelési programban az időközben megmódosított mértékadó árvízszint függvényében pontosításra kerültek a veszély- és kockázati térképek, továbbá kidolgozásra kerültek a veszély és kockázatok csökkentését szolgáló intézkedések országos és területi stratégiai tervei.

A végrehajtás keretében sor került az árvízkockázat-kezelési intézkedések EU Víz Keretirányelvvel való összehangolására, az árvízkezelési intézkedések VKI szempontjai szerinti értékelésére.

A munka végrehajtása során az egyes részeredmények folyamatosan kerültek megismertetésre. A honlapon közreadott részeredmények alapján az érintetteknek, a különböző társadalmi szervezeteknek lehetőségük volt a tájékozódásra véleménynyilvánításra.

A tájékoztatást és véleménynyilvánítást segítette a 2015. július – augusztus hónapban megszervezésre került 12 területi fórum. Ezeken túl 2 helyen további, elsősorban a civil lakosság tájékoztatását szolgáló rendezvényre került sor.

Az Országos Vízgazdálkodási Tanács két alkalommal tűzte napirendjére a tervet. 2015. június 22-én közbülső tájékoztatót hallgatott meg, 2015. december 18-án az elkészült tervet megtárgyalta és jóváhagyta.

Az Országos Vízgazdálkodási Tanácsülést megelőzően a területileg illetékes vízügyi tanácsok, illetve az oda delegált szervezetek is véleményezték a tervet.

Az Országos Környezetvédelmi Tanács napirendjén 2015. október 8-án szerepelt a terv. 2015. december 3-án a terv Stratégiai Környezeti Vizsgálatáról hallgatott meg tájékoztatót.

Az elkészített dokumentumok, a kockázat és a kezelési intézkedések hat évente felülvizsgálatra kerülnek, így az időközbeni tapasztalatok, vélemények, javaslatok a következő felülvizsgálatkor a programba figyelembe vehetők, beépíthetők.

A magyar kormány elfogadta Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervét

Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervét a közigazgatási egyeztetést követően a Kormány 2016. március 25-én elfogadta. A Terv a 14. sz. Hivatalos Értesítőben (2016. április 7.) jelent meg.

A Kormány 1146/2016. (III. 25.) Korm. határozata Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről

A Kormány az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007. október 23-i 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt tagállami kötelezettség teljesítése érdekében elfogadta Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervét, és a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján elrendeli annak Hivatalos Értesítőben történő közzétételét.

Ide kattintva a Kormány határozattal elfogadott alábbi dokumentumok tölthetők le

A terv és mellékletei

Az elfogadott Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervvel összhangban aktualizálásra kerültek a tervezési egységek tervei, illetve azok országos összefoglalója.

 

Árvízi kockázatkezelés dokumentumai

Széchenyi 2020
Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság VIZITERV Environ Kft.DIGI-MAP Kft.KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.
Észak-dunántúli Vízügyi IgazgatóságKözép-Duna-völgyi Vízügyi IgazgatóságAlsó-Duna-völgyi Vízügyi IgazgatóságKözép-dunántúli Vízügyi IgazgatóságDél-dunántúli Vízügyi IgazgatóságNyugat-dunántúli Vízügyi IgazgatóságFelső-Tisza-vidéki Vízügyi IgazgatóságÉszak-magyarországi Vízügyi IgazgatóságTiszántúli Vízügyi IgazgatóságKözép-Tisza-vidéki Vízügyi IgazgatóságAlsó-Tisza-vidéki Vízügyi IgazgatóságKörös-vidéki Vízügyi Igazgatóság