Vízkárelhárítási helyzetjelentés - 2014.12.05. 15:56
Vízügyi honlap

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA

Várható (6 napos) meteorológiai előrejelzés Magyarországon:

Nagyrészt borult lesz az ég, csak az időszak végén csökken egyre nagyobb területen a felhőzet. A hétvégén sokfelé várható eső, az időszak második felében főként a Dunántúlon helyenként havas eső, a hegyekben néhol havazás is lehet.

Jelentős mennyiségű csapadék (legalább napi 5 mm) az ország területének 80 százalékán valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, +5 fokról -2, +2 fok közé csökken. A legmagasabb nappali hőmérséklet kezdetben 4, 9, majd többnyire 2, 7 fok között valószínű.

ÁRVÍZI HELYZETÉRTÉKELÉS

Jelenleg összesen 124,6 km hosszon van I. fokú árvízvédelmi készültség elrendelve a Sión.

A hat napos előrejelzés szerint az időszakban (területi átlagban) a Duna vízgyűjtőjén 5-20 mm, a Tisza vízgyűjtőjén 1-9 mm, a Dráva vízgyűjtőjén 10-13 mm körüli csapadékra lehet számítani.

Az előrejelzések szerint a következő időszakban sehol nem számíthatunk újabb árvízvédelmi készültséget meghaladó vízszintek kialakulására.

A Duna és mellékfolyóinak helyzetértékelése:

Duna: a teljes magyarországi szakaszon stagnáló vízállások várhatók.

A Duna magyarországi mellékfolyói:

Rába: közepes mederteltség mellett stagnáló vízszintek várhatók;

Lajta: közepes mederteltség mellett stagnáló vízszintek várhatók;

Marcal: közepes mederteltség mellett stagnáló vízszintek várhatók;

Ipoly: alacsony, stagnáló vízállások várhatók;

Sió: a balatoni 50m3/s-os vízeresztés hatására tartósan magas vízállások várhatók;

Mura: közepes mederteltség mellett stagnáló vízszintek várhatók;

Dráva: közepes mederteltség mellett az időszak végére apadó vízszint várható.

A Tisza és mellékfolyóinak helyzetértékelése:

Tisza: a folyó teljes magyarországi szakaszán alacsony, közepes, stagnáló vízszintek lesznek jellemzők.

A Tisza jelentősebb mellékfolyói:

Túr: alacsony mederteltség mellett stagnálás várható;

Szamos: alacsony mederteltség mellett stagnálás várható;

Kraszna: közepes mederteltség mellett stagnálás várható;

Bodrog: közepes mederteltség mellett stagnálás várható;

Sajó: alacsony mederteltség mellett stagnálás várható;

Bódva: alacsony mederteltség mellett stagnálás várható;

Hernád: alacsony mederteltség mellett stagnálás várható;

Zagyva: alacsony mederteltség mellett stagnálás várható;

Berettyó: alacsony mederteltség mellett stagnálás várható;

Körösök: a Hármas-Körös alsó szakaszán közepes mederteltség mellett még kisebb vízszintemelkedés, majd apadó vízszint várható;

Maros: alacsony mederteltség mellett stagnálás várható.

Nagytavak helyzetértékelése:

Balaton: a tó átlagvízállása 122 cm. A vízállás az elmúlt héten 2 cm-t csökkent. Ez az érték az éves (abszolút) szabályozási sáv (70-110 cm) és az aktuális havi szabályozási sáv (70-110) felső tartományát meghaladja.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 2014. szeptember 3-án megkezdett apasztó vízeresztést jelenleg 50 m3/s vízhozammal folyamatosan végzi.

Az elmúlt két és fél hónapban a nagyrészt 50 m3/sec intenzitású vízeresztéssel csak a tóba érkező növekményt (illetve annak egy részét, mert a szokatlanul magas hőmérsékletek miatt a tófelületről történt párolgás is okozott veszteséget) lehetett eltávolítani.

A vízeresztéssel párhuzamosan a Sió-csatornán rendszeresen ellenőrzik a zsilipek, becsatlakozó vízlevezetők torkolati szakaszának állapotát, tisztítják a medret és a rézsűt a vízlevezető képesség javítására.

Velencei-tó: A tó vízállása 157 cm. A vízállás az elmúlt héten 5 cm-t emelkedett. Ez az érték az éves (abszolút) szabályozási sáv (130-170 cm) és az aktuális havi szabályozási sáv (130-160 cm) tartományában van.

Belvízvédelmi helyzet

Nyolc vízügyi igazgatóság (ÉDUVIZIG, ADUVIZIG, KDTVIZIG, DDVIZIG, TIVIZIG, KÖTIVIZIG, ATIVIZIG és KÖVIZIG) területén összesen 32 szakaszon van elrendelt készültség. 14 szakaszon I. fok, 18 szakaszon II. fok van érvényben.

A belvízzel elöntött terület ma reggel összesített nagysága 63,8 ezer ha, ebből vetés és szántó 34,8 ezer ha. Üzemelő szivattyúkapacitás 107 m3/s, átemelt vízmennyiség 5.794 ezer m3/nap.

Helyi vízkárelhárítás

Jelenleg három VIZIG területén (KDTVIZIG, DDVIZIG, ÉMVIZIG), 5 vízfolyás (tározó) mentén, 11 települést érintően van elrendelt helyi vízkárelhárítási készültség.

KDTVIZIG ? Székesfehérvár:

A Sió-csatornán a Siófoki vízleeresztő zsilipre, a műtárgy károsodása miatt 2014. szeptember 19-én elrendelt helyi vízkárelhárítási készültség jelenleg is érvényben van. A műtárgy havi gyakoriságú mozgás- és rezgésvizsgálata folyik.

DDVIZIG ? Pécs

Fekete-víz (Csányoszró): 2014. október 25-én a Fekete-víz depóniája a 25+000 km szelvényben átszakadt és a víz a környező földekre folyt. Az elöntött terület nagyobb része legelő, illetve kis területen erdő, lakóingatlan nem volt veszélyben. A mederben lévő és a mentett oldali vízszint november 4-én egyenlítődött ki, azóta a Fekete-víz vízállásának függvényében áramlik ki, illetve vissza a mederbe. Az elöntött terület nagysága nem változik, mivel a Körcsönye csatorna továbbra is visszavezeti a kifolyt vizeket. A Fekete-víz az elmúlt 24 órában 4 cm-t apadt. Az ideiglenes elzárás kiépítésére a terület megközelíthetetlensége miatt eddig nem került sor.

Méhész patak (Dombóvár): 2014. október 24-én 9:00 órától készültséget rendelt el a DDVIZIG, mert a Kapos magas vízállása miatt a patak korábbi töltésszakadásának teljes szelvényében folyt a víz a mentett oldalra. 2014. november 6-án a vízszint kiegyenlítődött, majd visszaáramlás kezdődött. A visszaáramlás november 20-án megszűnt. Az elmúlt 24 órában 33 cm-t apadt a vízszint. A mentett oldalon az átszakadt depónia szakasz mögött a Méhész-patakból kiáramló víz a talajt kb. 2 m mélyen kimosta. 

Keleti Bozót-csatorna (Fonyód): A Balaton magas vízállása és az előrejelzett heves csapadék-tevékenységre és széllökésekre való tekintettel 2014. október 21-én 16 órától helyi vízkárelhárítási készültséget rendelt el a DDVIZIG a Keleti Bozót-csatornára Fonyód körzetében.

A csatorna megemelkedett vízszintje miatt a bal part 11+600-12+500 fkm szelvényei közötti magasság hiányos helyeken ideiglenes védműveket kellett kialakítani. A DDVIZIG a védművek folyamatos megfigyelését, karbantartását végzi. A Fonyód város belterületeinek védelme érdekében beüzemelt Fenyvesi szivattyútelep üzemeltetése a DDVIZIG és a Hubertusz Bt. megosztott finanszírozása mellett jelenleg is zajlik. A csatorna vízszintje az LNV-hez képest 67 cm-t apadt.

ÉMVIZIG ? Miskolc:

A Bódva-patakon a korábbi árvízi károk helyreállítása miatt 7 településen van elrendelt készültség (Boldva, Perkupa, Bódvarákó, Komjáti, Tornanádaska, Bódvalenke, Hidvégardó).

Budapest, 2014. december 05.