Megvalósult Magyarország belvízi veszélytérképezése - 2015.10.08. 13:59
Vízügyi honlap

Megvalósult Magyarország belvízi veszélytérképezése az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése című projekt keretein belül

 

Az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-0001) című pályázat (továbbiakban ÁKK) keretein belül az árvízkockázat kezelés tervezés III. ütemében külön feladatrészként valósult meg a "Belvízi veszélytérképezés". A projekt záró rendezvényére 2015. szeptember 28-án 10 órakor került sor a Lurdy Rendezvényközpontban, ahol az ÁKK 2014 Konzorcium részéről Bozán Csaba (NAIK ÖKVI) mutatta be a belvízi veszélytérképezés eredményeit és tapasztalatait.

Magyarország belvízi veszélytérképezését "Kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotú mezőgazdaságilag művelt területek nagy felbontású belvíz-veszélyeztetettségi térképezése Magyarország síkvidéki területein (Alföld, Kisalföld, szórvány területek)" címmel az ÁKK 2014 Konzorciumot vezető VIZITERV Environ Kft. megbízásából a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztályának (ÖVKI) munkatársai készítették el.

 

 

A projekt célja az volt, hogy a rendelkezésre álló ismeretek és adatok felhasználásával, olyan megalapozott, korszerű és naprakész belvízi veszélytérképezés valósuljon meg, mely döntés-előkészítési eszközként elősegíti a belvízvédekezések és belvízi rendszerek fejlesztéseinek tervezését.

Korábban a belvíz-veszélyeztetettségi térképezés módszertanának kidolgozását illetően számos koncepció születetett különböző kutató műhelyekben, azonban az ország jelentős részét lefedő térkép a Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi térképet leszámítva nem készült. A NAIK ÖVKI több mint 10 éves fejlesztő munkával Dr. Orlóci István és Dr. Pálfai Imre szakmai együttműködésével dolgozott a belvíz-veszélyeztetettségi térképezés korszerű metódusának kidolgozásán. A kidolgozott és alkalmazott módszertan alapján, az alap és származtatott adatokat felhasználva hat komplex tényező (hidrometeorológia, domborzat, talajtan, földtan, talajvíz, területhasználat) és a belvíz-gyakorisági adatok figyelembevételével készítették el Magyarország síkvidéki területeire a Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Mutatón (KBM) alapuló térképet.

Az így elkészült belvíz-veszélyeztettségi térkép előállításának módszertana megalapozott, és megfelelően ötvözi a rendelkezésre álló ismereteket. A végeredmény egy olyan alapos, és a felhasznált alapadatok alapján kellően alátámasztott tanulmány, amely kül- és belterületen alkalmas az általános veszélyeztetettség megállapítására, bekategorizálására.