Álláspályázat - Rendszergazda - 2016.08.03. 15:26
Vízügyi honlap

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

RENDSZERGAZDA

munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 15.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet rendszergazda munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

Tevékenységét az Informatikai és Adattári Főosztályon az Informatikai Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó, továbbá a munkaadó és a közalkalmazott megegyezése alapján.

Pályázati feltételek:

Előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot 1 példányban 2016. szeptember 15-én 16.00 óráig - személyesen, elektronikus- vagy postai úton - kell eljuttatni az "OVF rendszergazda" jelige feltüntetésével az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Önálló Osztályra (1012 Márvány u. 1/D.; 1253 Budapest, Pf. 56.)

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Palánkay Patrícia osztályvezető asszonytól (palankay.patricia@ovf.hu) +36-1/225-44-00/10235, illetve Kiss Zoltán osztályvezető úrtól (kiss.zoltan@ovf.hu) +36-30/445-0074

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről e-mailben tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 25.

A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.