Tisza jobb parti töltés fejlesztése 9+400-14+150 tkm szelvények között - 2011.11.04. 09:47
Vízügyi honlap

Az ezredforduló árvizeit követően átdolgozott Felső-Tisza-vidék árvízvédelmi fejlesztését szolgáló program kiemelten foglakozik a Bereg bevédésével. E rendszer része a Tisza folyó jobb parti 9+400-11+600 tkm szelvények közötti védvonala, mely a jelentős magassági és geometriai hiánya miatt megerősítésre került.

Az erősítés a hullámtéri oldal felé történt 4,0 m koronaszélességgel, 1:3-as víz és mentett oldali rézsűhajlással, 10-10 m-es 1:20 lejtésű előtérrel.
A megvalósult töltésfejlesztés fontosabb paraméterei:
Vízzáró töltéstest építése:      263 000m3
A koronamagasság.   mértékadó árvízszint +1,0 m, mentett oldali irányba 2,5 %-os eséssel
A koronaszélessége: 4,00 m
Rézsűhajlás:   1:3 hullámtéri és mentett oldali
Előtér: 10-10 m, 5%-os lejtéssel
A létesítmény műszaki átadás-átvételére 2007. június 13.-án került sor, üzemeltetője a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (FETI-KÖVIZIG)

A  létesítmény kizárólag hazai központi költségvetési forrásból (Vásárhelyi terv Továbbfejlesztése) valósult meg.