Kósdi zsilip megszüntetés, új nyomvonalon haladó töltés építésével - 2011.11.04. 09:48
Vízügyi honlap

 

A beavatkozás a lefolyási viszonyok javítását célozza. A beavatkozással a Tisza folyó bal parti 11.04. árvízvédelmi fővédvonalat a 18+075 tkm szelvényben keresztező 5 db 1,5 m átmérőjű betoncsőből álló belvízelvezető műtárgy került megszüntetésre. A nevezett zsilip funkciója megszűnt, ugyanakkor a töltés biztonságát a mű leromlott állapota veszélyeztette, ezért azt a fővédvonalból el kellett távolítani. A kiváltás úgy történt, hogy a létesítmény muzeális értéke megvédésre került.
Az árvízi biztonság helyreállítása érdekében a műtárgyon átvezető védtöltés anyagának felhasználásával új nyomvonalon megépült az árvízvédelmi fővédvonal 17+950-18+145 tkm szelvények közötti egyenes szakasza. A régi műtárgy eredeti helyén muzeális bemutató helyként került kialakításra.
Főbb anyagmennyiségek:   
                                                Új töltésbe épített földanyag mennyisége: 28 400 m3
                                               Csőáteresz vízzáró betonnal való kitöltése: 423 m3
                                               Útépítés 3,0 m szélességgel: 1640 m

A létesítmény műszaki átadás-átvételére 2005. november 22.-én került sor, üzemeltetője az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATI-KÖVIZIG)

A  létesítmény kizárólag hazai központi költségvetési forrásból (Vásárhelyi terv Továbbfejlesztése) valósult meg.