Aktuális ár- és belvízi helyzetértékelés - 2013.04.06. 14:58
Vízügyi honlap

Hidrometeorológiai helyzet alakulása

 
Délutántól nyugat felől elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, esőre csak délen és keleten számíthatunk. Általában felhős időre számíthatunk, hosszabb napos időszakok inkább csak hétfőn lesznek. Eleinte számottevő csapadék nem valószínű, majd az időszak második felében több helyen várható kisebb eső, zápor.Jelentős mennyiségű csapadék (legalább napi 5 mm) szombaton az ország területének 5 százalékán lehet.
 

ÁRVÍZI HELYZETÉRTÉKELÉS

 
Jelenleg 2578 km töltésen van árvízvédelmi készültség az országban.
I. fokú védekezés van 1226 km-en (Tisza, Lónyay főcsatorna alsó szakasza, Sajó, Zagyva felső és alsó szakasza és a Rába egyes szakaszai).
II. fokú védekezés van 726 km-en (Tisza, Túr, Lónyay főcsatorna felső szakasza, Bodrog, Zagyva középső szakasza, Berettyó felső szakasza, Hármas-Körös torkolati szakasza, Ipoly középső szakasza).
III. fokú védekezés van 626 km-en (Kraszna, Takta Hortobágy- Berettyó, Berettyó alsó szakasza, Fekete-, Fehér-, Sebes-, Kettős- és Hármas-Körös, Zala).
 
A Tisza hazai területen Záhonytól lefelé árad; gyakorlatilag a teljes magyarországi szakaszon (Szegedig) készültség van elrendelve. Általában I. fokú a védelmi készültség, II. fok a Tokaj és Kisköre alatti szakaszon van elrendelve.
A Túr folyón jelenleg II. fokú készültségi szintet tartunk fenn, a folyó ismét lassan árad.
A Kraszna folyó a felső szakaszán ismét árad, itt II. fokú árvédelmi készültséget tarunk fenn, az alsó és középső szakaszán III. fokú a készültség.
A Bodrog folyón II. fokú azárvízvédelmi készültség.
A Zagyván apadó a tendencia. Jelenleg a felső és alsó szakaszon I. fokú, a középső szakaszon II. fokú védelmi készültséget tartunk fenn.
A Hortobágy- Berettyó teljes szakaszán III. fokú készültség van érvényben jelenleg is áradó tendenciával. A Mezőtúri árvízkapu és az Ágotai zsilip zárt állapotban van.
A Fekete-, Fehér-, Kettős-Körösön, a Sebes-Körös torkolati és a Hármas-Körös felső szakaszán III. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben, mindegyik folyón áradó árhullámmal. A Hármas-Körös alsó szakaszán II. fokú az árvízvédelmi készültség.
A Taktán III. fokú árvízvédelmi készültségvan érvényben.
A Sajón I. fokúra mérsékeltük akészültséget.
A Tarnán az apadás következtében a védelmi készültséget megszüntettük.
A Berettyón az árhullám levonulóban van; a felső és középső szakaszon már II. fokú, az alsó szakaszon még III. fokú a készültség.
Az Ipoly teljes szakaszán apadó tendencia van. Jelenleg II. fokú készültségi szintet tartunk fenn.
A Murán megszűnt azárvízvédelmi készültség.
A Rába egyesszakaszain I. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben.
A Zalán végig III fokú készültségi szint van érvényben.
 
Az árvízvédekezésben az elmúlt 24 órában 2510 fő vízügyi dolgozó és külső erő vett részt, a védekezés napi költsége mintegy 70 millió Ft volt.
Összességében a folyóinkon érkező újabb árvízi hozamok jellemzően II. - III. fokú készültség mellett levezethetők a következő napokban.
Nagytavak helyzetértékelése:
Balaton: 109 cm a tó vízállása (szabályozási tartomány 70-110 cm). Az elmúlt napon 2 cm-t emelkedett a vízszint.
Velencei-tó: 158 cm a tó vízállása (szabályozási tartomány 140-170 cm). Az elmúlt napon 2 cm-t emelkedett a vízszint. A Zámolyi- és Pátkai-tározókból folyamatos a vízpótlási célú vízeresztés.
 

Belvízvédelmi helyzet

Magyarország síkvidéki területein az elmúlt napon 5-15 mm csapadék hullott, a nagyobb értékeket ország déli területein mérték. A felső talajrétegek változatlanul teljesen telítettek, a belvízlevezető csatornákban a vízszintek jelentősen megemelkedtek.
Országosan 203 ezer ha-ra emelkedett a belvízzel elöntött terület, ebből 96 ezer ha vetés-szántó. Legnagyobb, 35 ezer ha fölötti elöntés Csongrád megyében van, 30 ezer fölötti elöntéseketJász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, 20 ezer felettieket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében regisztráltak, de Békésben, Borsod megyében, a Hanságban is 15 ezer fölötti területeket jelentettek.
12 vízügyi igazgatóság 90 db belvízvédelmi szakaszából 79 szakaszon van érvényben belvízvédelmi készültség, ebből 13 szakaszon I. fokú és 44 szakaszon II. fokú és 22 szakaszon III. fokú a belvízvédelmi készültség. III. fokú készültséget a Dombóvári belvízvédelmi szakaszon a Kapos magas vízszintje miatt, a Zala és Kis-Balaton mentén, valamint az Alföld déli és középső területein kellett elrendelni.
Érintett vízgazdálkodási társulatok:
8 vízgazdálkodási társulat I. fokú, 24 társulat II. fokú, 3 társulat III. fokú belvízvédelmi készültséget tart fenn.
Önkormányzatok:
30 önkormányzat I fokú, 37 önkormányzat II. fokú és 2 önkormányzat (Adony, Fegyvernek) III. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.
A 278 db szivattyútelepből tegnap 182 db üzemelt, 31 millió m3 belvizet emeltek át, a belvízvédekezésben 1252 fő vett részt. A belvízvédekezés napi költsége 75 millió Ft volt. A belvíz gyors levezetése érdekében a lefolyási akadályok eltávolítására a csatornákon kotrásokat végeznek.
 

Helyi vízkárelhárítás

A Marcal menti mezőgazdasági területek egy része elöntés alatt van. A folyó Egyházaskesző térségben kilépett a mederből és lakott területet veszélyeztet Marcal-tő térségében. A Nyugat Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Észak Dunántúli Vízügyi Igazgatóság mindkét területen biztosítja a védekezés irányításához szükséges szakértőt. A víz kilépésének helyén folytatódott az ideiglenes kifolyás elzárása
 
Baranya és Somogy megyei kisvízfolyások (Kapos, Baranya-csatorna, Bükkösdi vízfolyás, Okor, Babócsai Rinya, Kelet Bozót-csatorna)
2013.04.05-én minden vízfolyáson meg lehetett szüntetni a készültséget.
 
Kapos - Tolnanémedi-Dombóvár belvízvédelmi szakaszon
A Kapos vízgyűjtő-területére a 2013. április 5-én lehullott csapadék számottevő vízszint-változást nem okozott, csak a Baranya-patakon jelentett kisebb vízszintemelkedést, melynek hatására a Kapos Dombóvár és Döbrököz közötti szakaszán enyhén emelkedő, Döbrököz és Pincehely közötti szakaszán stagnáló vízállások alakultak ki. A csapadékos időjárás, a csurgások, az átszivárgó vizek a depóniákat egyre inkább megviselik. Állékonyságuk fokozatosan romlik, egyre több jelenség (szivárgás, átázás rézsűfelpuhulás) tapasztalható, ennek ellenére a depóniák állapotában és az észlelt jelenségekben alapvető változás nem történt.
 
Bódva
Az Észak Magyarországi Vízügyi Igazgatóság az őri- és műszaki figyelőszolgálatot megszervezte, zsilipeket, csappantyúkat ellenőrizte, lezárta. Az önkormányzatokkal felvették a kapcsolatot és tájékoztatták őket a kialakult és várható helyzetről.
Borsodsziráknál a 6+200-as szelvény környezetében a bal parton 1 db csappantyú átereszti a vizet, ezt fóliával és homokzsákkal elzárták az igazgatóság emberei.
Szalonnán a 34+000-as szelvény közelében az önkormányzat kb. 100 m hosszon 2-3 sor magas homokzsákos nyúlgát építést végzett az ott lévő lakóházak bevédése érdekében.
 

Megtett intézkedések:

-      Az érintett Vízügyi Igazgatóságok Védelmi Törzsei a kialakult árvízszinthez tartozó árvízvédelmi fokozatok szerint végzik tevékenységüket. A szükséges intézkedések végrehajtása érdekében a védelmi helyzetnek megfelelően szükség esetén éjjel-nappali ügyeletet és járőrszolgálatot látnak el.

Beavatkozások:

-      Egyes helyeken a műtárgyak fokozott figyelése és ellenőrzése, továbbá a hullámverés elleni védmű homokzsákos leterhelésének folytatása/erősítése történt. Töltéskorona kézi kátyúzása, kátyúkban rekedt vizek leeresztése.
-       A belvízvédelmi csatornákban a vizek zavartalan lefolyása érdekében, a csatornák és a műtárgyakon fennakadt uszadékok eltávolítását folyamatosan végzik.
-       Egyes szakaszokon a töltések mentett oldalán összegyűlt csapadékvizet szakaszosan emelik át.
-       A hidrológiai előrejelzést figyelembe véve a II. és III. fokú védekezéshez szükséges minimális segédőri létszám szervezése folyamatos.
-       Értesítették az érintett községek Polgármestereit az érkező árhullámról. Kérték fokozott figyelőszolgálat teljesítését. Az aktualizált előrejelzések alapján ezt a tájékoztatást folyamatosan megismétlik.
-       A vízhozammérő csoportok áradó ágban vízhozam méréseket végeznek.
-       Tájékoztatták az érintett helyi (járási) védelmi bizottságok vezetőit a kialakult és várható árvízi helyzetről.
-       A Tisza mentén megvalósítás alatt lévő projekt kivitelezőit értesítették az előrejelzett vízállásokról, és kérték, hogy az árvízvédekezési tervének megfelelően kezdjék meg a felkészülést, a védelmi szakasz műszaki irányítása és koordinálása mellett.
-       Tegnap előtt lezárásra került a Hortobágy-Berettyó torkolati műtárgy, mivel az érkező belvizek a Hármas-Körösön levonuló árhullám miatt nem tudnak bejutni gravitációsan a folyóba. Ezért a Hortobágy-Berettyóba érkező belvizeket szivattyúval emelik be a 3 igazgatóság munkatársai a Hármas-Körösbe. A Hortobágy-Berettyóba jutó vízhozamokat úgy csökkentik, hogy a folyó felső szakaszán tegnap bezárták az Ágotai zsilipet, és az oda érkező vizeket a Nagyiványi belvíztározóba vezetik ki. Az így rendelkezésre álló tározóhely elegendő helyet biztosít, amíg a Hármas-Körös árhulláma levonul és a belvíz természetes úton, gravitációsan engedhető a folyóba. Ma délelőtt a vízügyi szakemberek üzembe helyeztek 12 m3/s szivattyúkapacitást a Mezőtúri árvízkapun, amelynek segítségével a lezárt folyószakaszba érkező belvizeket a károson magas vízszintek elkerülése érdekében beemelik a Hármas-Körösbe.
-       A Hortobágy-Berettyó vízrendszerében kialakult helyzetre való tekintettel a 3 vízügyi igazgatóság a védelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően megegyezett a belvíz beemelési korlátozásokról. A korlátozás hatására a mezőgazdasági területeken további elöntések várhatók.
A Hortobágy-Berettyó további mentesítésére 6 db 0,5 m3/s-os szivattyú került telepítésre Ágotánál, melyek a Nagyiváni tározó irányába emelik át a belvizet a folyó hullámteréből.