Aktuális ár- és belvízi helyzetértékelés - 2013.04.08. 18:17
Vízügyi honlap

 Hidrometeorológiai helyzet alakulása

 
Ma napos idő lesz gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül, a Dunántúlon lehet kicsit több a felhő. Az északi, északkeleti szél több helyen megélénkül, északkeleten olykor megerősödik. Hétfőn számottevő légmozgás nem valószínű.
A folytatásban nagyrészt erősen felhős idő várható több helyen esővel, záporral, csütörtökön számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Jelentős mennyiségű csapadék (legalább napi 5 mm) az ország területének 30 százalékán lehet.
 

ÁRVÍZI HELYZETÉRTÉKELÉS

 
Jelenleg 2472 km töltésen van árvízvédelmi készültség az országban.
I. fokú védekezés van 1028 km-en (Tisza teljes magyarországi szakaszán kivéve Dombrád-Tokajalatti szakasz, valamint Kisköre térsége, Lónyay főcsatorna alsó szakasza, Túr, Sajó, Ipoly, alsó szakasza, Zagyva felső és alsó szakasza, Maros, Zala alsó szakasza, Rába egyes szakaszai és az Ipoly alsó szakasza).
II. fokú védekezés van 853 km-en (Tisza Dombrádtól-Tokajalatti szakaszig, valamint Kisköre és Szolnok között, Lónyay főcsatorna felső szakasza, Bodrog, Zagyva középső szakasza, Berettyó felső szakasza, Hármas-Körös torkolati szakasza).
III. fokú védekezés van 591 km-en (Kraszna, Takta Hortobágy- Berettyó, Berettyó alsó szakasza, Fekete-, Fehér-, Sebes-, Kettős- és Hármas-Körös).
 
Az ország nyugati és középső területein már mindenhol apadás jellemző. A keleti területeken pedig jellemzően áradnak a folyóink.
A Dunántúlon a Kaposon és a Marcalon van jelentősebb árhullám, mindkettőnél a vízfolyások alsó szakaszán tart a tetőzés. A Kaposnál a jelentős völgyi elöntés és tározódás (Kurd térségében) miatt nagyon lassú az apadás üteme.
Az Észak-magyarországi mellékfolyók közül az Ipoly és a Sajó végig apad, de még mindig magas mederteltséggel. Emiatt a Takta lefolyása akadályozott (Kesznyéten, árvízkapu), amit a magas Sajó-torkolati vízállás is fokoz. A Bodrogon ? főleg a Latorca áradása miatt ? tartósan sok víz folyik le, így a sárospataki tetőzés a hét közepéig elnyúlik, míg lejjebb a Tisza magas vízszintje is emeli a folyó vízszintjét.
A Szamoson tegnap tetőzött egy I. fok körüli árhullám, a Krasznán ma várható egy III. fok feletti tetőzés. Ezek: - a Felső-tiszai árhullámmal együtt ? Vásárosnaménynál 749 cm-es tetőzést (II. fok 750 cm) okoztak az éjszaka folyamán.
A Körösök (a csatlakozó Berettyóval kiegészített) vízrendszerében minden vízfolyáson jelentős árhullám vonul le. A Berettyó Berettyóújfalunál hajnalban tetőzött 6 cm-rel a II. fok szintje alatt.
A Sebes-Körös III. fokú árhulláma Fokihídnál tart, ehhez jön Körösladánynál a Berettyó árhulláma.
A Fekete-Körös Antnál 109 cm-rel a III. fok (700 cm) fölött tetőzött az elmúlt éjjel. Szintén ekkor tetőzött a Fehér-Körös Gyulánál 612 cm-rel (III. fok 550 cm). Az ezekből egyesült Kettős-Körösön holnapra következik be a tetőzés, de már több mint egy méterrel a III. fok fölött van a vízállás.
A Hármas-Körös folyamatosan árad, a III. fokú készültségi szintet várhatóan itt is 50-100 cm-rel fogja meghaladni. A Tisza fokozódó visszaduzzasztó hatása miatt a szarvasi vízmércén az eddig észlelt 3. legmagasabb tetőzés kialakulása (2006: 986 cm; 1970: 954 cm) várható csütörtökön, 870 cm-es előrejelzés alapján.
A Tisza Záhonyig I. fokú, Dombrád-Tiszakeszi között II. fokú, ez alatt ismét I. fokú készültségi szintek fölött van. Várható, hogy Szolnok térségében is rövidesen II. fok fölé emelkedik a folyó, míg Tokaj alatt a hét közepéig több helyen is eléri a III. fokot.
 
Az árvízvédekezésben az elmúlt 24 órában 3468 fő vízügyi dolgozó és külső erő vett részt, a védekezés napi költsége mintegy 163 millió Ft volt.
 

Nagytavak helyzetértékelése:

 
Balaton: 112 cm a tó vízállása (szabályozási tartomány 70-110 cm). Az elmúlt napon 2 cm-t emelkedett a vízszint.
Velencei-tó: 158 cm a tó vízállása (szabályozási tartomány 140-170 cm). Az elmúlt napon a vízállás nem változott.
 

Belvízvédelmi helyzet

Magyarország síkvidéki területein az elmúlt napon számottevő csapadék nem hullott. A felső talajrétegek változatlanul teljesen telítettek, a belvízlevezető csatornákban a vízszintek jelentősen megemelkedtek.
Országosan 216 ezer ha a belvízzel elöntött terület, ebből 103 ezer ha vetés-szántó. Legnagyobb  elöntések Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú-Bihar megyében alakultak ki, de 20 ezer ha fölött van Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyékben is az elöntés.
12 vízügyi igazgatóság 90 db belvízvédelmi szakaszából 81 szakaszon van érvényben belvízvédelmi készültség, ebből 11 szakaszon I. fokú és 45 szakaszon II. fokú és 25 szakaszon III. fokú a belvízvédelmi készültség. III. fokú készültséget a Dombóvári belvízvédelmi szakaszon a Kapos magas vízszintje miatt, a Zala és Kis-Balaton mentén, valamint az Alföld középső és déli területein kellett elrendelni.
 
Érintett vízgazdálkodási társulatok:
9 vízgazdálkodási társulat I. fokú, 21 társulat II. fokú, 4 társulat III. fokú belvízvédelmi készültséget tart fenn.
 
Önkormányzatok:
29 önkormányzat I fokú, 40 önkormányzat II. fokú és 1 önkormányzat III. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.
A 278 db szivattyútelepből tegnap 183 db üzemelt, a 47 db szállítható szivattyúval együtt 33 millió m3 belvizet emeltek át, a belvízvédekezésben 1110 fő vett részt. A belvízvédekezés napi költsége 94 millió Ft volt. A belvíz gyors levezetése érdekében a lefolyási akadályok eltávolítására a csatornákon kotrásokat kell végezni.
Az elkövetkező 6 napban a síkvidéki területeken péntek-szombaton lehet 5-10 mm csapadékra számítani.
 

Helyi vízkárelhárítás

A Marcalmenti mezőgazdasági területek egy része elöntés alatt van. A folyó Egyházaskesző térségben kilépett a mederből és lakott területet veszélyeztet Marcal-tő térségében. Az elöntéseket folyamatos figyelemmel kísérik. Az Észak-Dunántúli vízügyi Igazgatóság és a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság  szakmai együttműködése folyamatos a vízkárelhárításban, valamint a szakítás elzárásának segítségnyújtásában. Megtörtént a lokalizációs lehetőségek vizsgálata, terepi méréseket végeztek Marcaltő, Egyházaskesző és Várkesző településeken.
Marcaltőn az önkormányzati védekezéshez műszaki segítségnyújtás adtak a vízügyi szakemberek, javaslattétel született a vízmű kutak homokzsákos bevédésére.
Kapos ? Tolnanémedi-Dombóvár belvízvédelmi szakaszon
A 2013. március 29. és április 8. közötti időszakban a vízgyűjtőterületre összesen 83,4 mm csapadék hullott, az elmúlt 48 óra csapadékmentes volt.
A Kapos az alsó szakasz kivételével lassan apad, a pincehelyi szelvényben az elmúlt 24 órában 6 cm-t emelkedett a vízszint.
Az apadó vízállások következtében a Kapos dombóvári szakaszán II. fok környéki vízállások alakultak ki. Ugyanakkor Döbrököz és Kurd között III. fokú, de apadó, míg lejjebb, Pincehely térségében III. fokot elérő áradó vízállások jellemzőek.
Az apadó vízállásoknak köszönhetően már sokkal rövidebb hosszon tapasztalhatók a Kaposból a depónián kilépő vizek. A korábban kiépített ideiglenes védművek feladatukat a teljes szakaszon megfelelően ellátják. A védelmi szakaszon 24 órában folyamatos figyelő-jelentő szolgálatot látnak el. Beavatkozásra az elmúlt 24 órában nem volt szükség.
Döbrököz belterületi részén részben az átszivárgó, részben pedig a fakadó vizek miatt tovább nőtt a belvízzel borított terület nagysága, mely a kiépített védművek miatt az ingatlanokat közvetlenül nem veszélyezteti.
A belvízvédelmi szakasz középső részének áradása miatt Regöly- Keszőhidegkút térségében nyúlgát kiépítése vált szükségessé.
A Méhész-patak torkolati szakaszának depónia szakadásán továbbra is folyik a víz a mentett oldal felé, fenntartva az elárasztott területek nagyságát.
Az elöntött mezőgazdasági (rét, legelő és erdő) területek nagysága Szakály és Döbrököz között tovább nőtt. Döbrököz és Dombóvár közötti elöntött területek jelentősen nem változtak.
 
Bódva
Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az őri- és műszaki figyelőszolgálatot megszervezte, zsilipeket, csappantyúkat ellenőrizte, lezárta, folyamatosan ellenőrzi. Az önkormányzatokkal felvették a kapcsolatot és tájékoztatták őket a megtett intézkedésekről.
 

Megtett intézkedések:

Az érintett Vízügyi Igazgatóságok Védelmi Törzsei a kialakult árvízszinthez tartozó árvízvédelmi fokozatok szerint végzi tevékenységüket. A szükséges intézkedések végrehajtása érdekében a védelmi helyzetnek megfelelően szükség esetén éjjel-nappali ügyeletet és járőrszolgálatot látnak el.
Beavatkozások:
-       Tovább folytatódik az egyes helyeken a műtárgyak fokozott figyelése és ellenőrzése, továbbá a hullámverés elleni védmű homokzsákos leterhelésének folytatása/erősítése történt. Töltéskorona kézi kátyúzása, kátyúkban rekedt vizek leeresztése.
-       A belvízvédelmi csatornákban a vizek zavartalan lefolyása érdekében, a csatornák feliszapolódott szakaszainak szükséges mértékű kotrását, a növényzet eltávolítását, a műtárgyakon fennakadt uszadékok eltávolítását folyamatosan végzik.
-      Egyes szakaszokon a töltések mentett oldalán összegyűlt csapadékvizet szakaszosan emelik át.
-       A vízügyi igazgatóságok értesítették az érintett községek Polgármestereit az érkező árhullámról. Kérték fokozott figyelőszolgálat teljesítését. Az aktualizált előrejelzések alapján ezt a tájékoztatást folyamatosan ismétlik.
-       A vízhozammérő csoportok áradó ágban vízhozam méréseket végeznek.
-     2013. 04. 04-én lezárásra került a Hortobágy-Berettyó torkolati műtárgy, mivel az érkező belvizek a Hármas-Körösön levonuló árhullám miatt nem tudnak bejutni gravitációsan a folyóba. 2013. 04. 06-án délelőtt üzembe helyeztünk 12 m3/s szivattyúkapacitást a Mezőtúri árvízkapunál, amelynek segítségével a lezárt folyószakaszba érkező belvizeket a károson magas vízszintek elkerülése érdekében beemeljük a Hármas-Körösbe. A kiépített helyszínen további 6 db 0,5 m3/s szivattyú telepítése befejeződött, melyek a Nagyiváni tározó irányába emelik át a belvizet a folyó hullámteréből. 04.07-án Békésszentandrásra Győrből és Budapestről 5 és 1 db 0,5 m3/s szivattyú csőrendszerrel átirányításra került.
-     A vízügyi szakemberek felmérték a Hortobágy-Berettyó belvízvédelmi rendszere által érintett településeket, hogy az önkormányzatok és a védekezésben részt vevő társszervek fel tudjanak készülni a belvíz-beemelési korlátozás miatt szükségessé váló védekezési feladataikra.
-       A Hortobágy-Berettyó vízrendszerében kialakult helyzetre való tekintettel a 3 vízügyi igazgatóság a védelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően megegyezett a belvíz beemelési korlátozásokról. Jelenleg a TIVIZIG 11,1 m3/s-al, KÖTIVIZIG 7,6 m3/s-al, a KÖVIZIG 9,1 m3/s-al csökkentette az átemelő kapacitást. A korlátozás hatására a mezőgazdasági területeken további elöntések várhatók. A tapasztalatok alapján ma újabb megállapodás születik belvíz beemelések korlátozásáról. Folyamatosan felmérik a további szivattyú kapacitás igényeket és ezek ismeretében a megteszik a szükséges intézkedéseket.
-       Folyamatosan figyelemmel kísérik a rendelkezésre álló hordozható szivattyú kapacitásokat. (04.08-án rendelkezésre áll 15 db 0,2 m3/s és 9 db 0,5 m3/s vízszállító képességű szivattyú.)
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2013. 04. 08.