Aktuális ár- és belvízi helyzetértékelés - 2013.04.19. 17:18
Vízügyi honlap

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA

 
Az előttünk álló időszak nagy részében többórás napsütés mellett csak időnként, majd többször erősebben megnövekszik a felhőzet. Kezdetben néhol, később szórványosan alakul ki eső, zápor. Jelentős mennyiségű csapadék (legalább napi 5 mm) az ország területén nem valószínű.
 

ÁRVÍZI HELYZETÉRTÉKELÉS

 
Jelenleg 1848 km töltésen van árvízvédelmi készültség az országban.
I. fokú védekezés van 485 km-en (Tisza Tiszabercel Tokaj közötti, Kraszna, Lónyay főcsatorna alsó szakasza, Bodrog, Zagyva középső szakasza, Berettyó alsó szakasza, Sebes-Körös torkolati szakasza, valamint a Zala és a Rába körmendi szakasza, ahol az árhullám levonulása utáni helyreállítások folynak.)
II. fokú védekezés van 846 km-en (Lónyay főcsatorna felső szakasza, Tisza Tokaj-Kisköre és Csongrád- Déli országhatár közötti szakasza, Zagyva középső szakaszának egyes gátőrjárásai, Hortobágy-Berettyó alsó szakasza, Hármas-Körös középső és felső szakasza és a Maros torkolati szakasza).
III. fokú védekezés van 517 km-en (Takta, Zagyva alsó szakasza, Tisza Kisköre-Csongrád közötti szakasza, Hortobágy-Berettyó felső szakasza, Hármas-Körös alsó szakasza).
 
Dunán, a Morván levonuló árhullám hatására kisebb árhullám alakult ki, mely Nagybajcsnál várhatóan I. fok alatti tetőzéssel vonul le.
Dráva, Mura, Felső-Duna és esetleg Rába vízrendszerének vízjárási helyzetét a ma lehulló csapadék, illetve a fokozódó hóolvadás határozza meg. Jelentősebb árhullámok kialakulása is lehetséges, de a jelenlegi számítások szerint csak a Murán várható II. fokot is elérő árhullám kialakulása.
 
Az elmúlt 24 órában nem volt csapadéktevékenység a Felső-Tisza vízgyűjtőjén, folytatódott az árhullám levonulása. Az OMSZ előrejelzése szerint a következő 3 napban 1-2 mm csapadékra kell számítanunk a Felső-Tisza vízgyűjtőjén, minden vízfolyáson folytatódni fog a vízszint csökkenés.
 
Tiszán Zalkod és Tiszacsermely között megszüntettük az árvízvédelmi készültséget. Jelenleg a Tisza felső szakaszán folytatódik az árhullám levonulása. A következő időszakban ezen a Tisza szakaszon és mellékfolyóin nem várható újabb árhullám. A középső és alsó szakaszokon 2013.04.21-22-ére várjuk a tetőzéseket. Az utóbbi árhullám jelenleg a Kiskörei-tározótérségében tetőzik.
Krasznán I. fokú szintek mellett folytatódik az apadás.
Bodrogon az apadó vízállásra való tekintettel a II. fokú készültséget I. fokúra mérsékeltük.
Sajón és Hernád középső és alsó szakaszain I. fokú szintet elérő árhullámok vannak, amelyek - a magasabb vízgyűjtő területen található hóvízkészletek olvadásából származnak - a tiszai vízállásokban jelentőst változást nem okoznak, de lassítják az apadás ütemét. Ezeken a szakaszokon védelmi fokozat elrendelésére továbbra sem volt szükség.
Hortobágy-Berettyón az árvízkapu nyitását követően folytatódik a lassú vízszint csökkenés. Az alsó szakaszon a II. fokú készültséget továbbra is fenn tartjuk. A felső szakaszon a Nagyiváni tározóból érkező vizek továbbra is a III. fokú készültség fenntartását teszik szükségessé.
Tisza és a Körösök kölcsönösen visszaduzzasztó hatásaként elhúzódóan tetőző árhullámra számítunk Csongrád ? Szeged térségében; II.-III. fokúkészültségi szintek mellett. A Tisza középső és alsó szakaszán a tegnapi nap folyamán 5 ? 7 cm-t emelkedtek a vízszintek.
Körösök vízrendszerében a folyókon erőteljes apadó tendencia érvényesül.
 
NAGYTAVAK HELYZETÉRTÉKELÉSE  
 
Balaton: mai napon 121 cm a tó vízállása (szabályozási tartomány ebben az időszakban 85-110 cm). Az elmúlt napon 1 cm-t emelkedett a vízszint.
Velencei-tó: 160 cm a tó vízállása (szabályozási tartomány 140-170 cm). Az elmúlt napon a vízszint 1 cm-t csökkent.
 
Az árvízvédekezésben az elmúlt 24 órában 2433 fő vízügyi dolgozó és külső erő vett részt, a védekezés napi költsége mintegy 47,4 millió Ft volt.
A Tisza-völgy folyóin levonuló árvízi hozamok - II. ? III. fokú védekezési készültségi szintek elérése mellett - levezethetők a következő napokban.
 

BELVÍZVÉDELMI HELYZET

 
Magyarország síkvidéki területein tegnap belvízvédekezés szempontjából kedvező napos, csapadékmentes idő volt.  A felső talajrétegek változatlanul teljesen telítettek, a belvízlevezető csatornákban a vízszintek magasak.
A kedvező időjárás, a megfelelő felkészülés és védekezés következtében 129ezer ha-ra csökkent a belvízzel elöntött terület, ebből 57 ezer ha vetés-szántó. Legnagyobb elöntések továbbra is Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében alakultak ki (20-22 ezer ha). Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyében pedig 10-14 ezer ha közötti értékre csökkent az elöntött terület nagysága.
12 vízügyi igazgatóság 90 db belvízvédelmi szakaszából 73 szakaszon van érvényben belvízvédelmi készültség, ebből 28 szakaszon I. fokú39szakaszon II. fokú és 6 szakaszon III. fokú a belvízvédelmi készültség. AIII. fokú készültséget az Alföld középső és déli területein az elöntések és a Tisza magas vízállása miatt kell fenntartani.
A vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett 278 db szivattyútelepből tegnap147 db üzemelt, a 27 db szállítható szivattyúval együtt 14,2 millió m3belvizet emeltek át, a belvízvédekezésben 1166 fő vett részt. A belvízvédekezés napi költsége 36,4 millió Ft volt.
Jelenleg 25 víztársulat folytat belvízvédekezést
9 vízgazdálkodási társulat I. fokú, 14 társulat II. fokú, 2 társulat III. fokú belvízvédelmi készültséget tart fenn.
Jelenleg 35 önkormányzat folytat belvízvédekezést.
17 önkormányzat I fokú, 16 önkormányzat II. fokú és 2 önkormányzat III. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.
 
HELYI VÍZKÁRELHÁRÍTÁS
Marcal:
A 31+390 km és a 27+960 km szelvények közötti szakaszon a víztelenítéshez szükséges kiviteli munkálatok elkészültek.
A vizek levezetése folyamatban van. A víztelenítés után történik meg az út, a nyílt árok és a magas part helyreállítása tereprendezéssel.
Az ideiglenes védmű bontása, az anyagok deponálása, elszállítása folytatódott.
Az elkészült ideiglenes védvonalon és az érintett Marcal szakaszon fokozott figyelő- és járőrszolgálatot tart a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
 
Kebele tározó ? Zalaszombatfa:
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság figyelőszolgálatot és járőrszolgálatot teljesített. A kivitelező folytatta a helyreállítási munkákat.
Gaja-patak:
A Fehérvárcsurgói-tározó feletti szakaszon a lassú apadás folytatódott, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság I. fokú vízkárelhárítási készültség keretében figyelő-jelentő szolgálatot lát el a Fehérvárcsurgói tározó térségében.
Kapos:
A Kaposon és mellékvízfolyásain továbbra is apadó vízállások jellemzőek, az alacsonyabb vízállás következtében fogadni tudják a belvizeket. A Közép-dunántúli vízügyi Igazgatóság folyamatosan a fokozatnak megfelelő figyelő-jelentő szolgálatot lát el, az elmúlt 24 órában beavatkozásra nem volt szükség.
 

MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

 
Az érintett Vízügyi Igazgatóságok az elrendelt árvízvédelmi fokozatok előírásai szerint végzik tevékenységüket. A fokozatnak megfelelő figyelőszolgálat ellátása mellett a szükséges intézkedések végrehajtása érdekében éjjel-nappali ügyeletet és járőrszolgálatot látnak el.
 
Beavatkozások:
 
- Tovább folytatódik egyes helyeken a műtárgyak fokozott figyelése és ellenőrzése, illetve a hullámveréssel érintett szakaszok hullámverés elleni bevédése.
- A belvízvédelmi csatornákban a vizek zavartalan lefolyása érdekében, a csatornák feliszapolódott szakaszainak szükséges mértékű kotrását, a növényzet eltávolítását, a műtárgyakon fennakadt uszadékok eltávolítását folyamatosan végezzük.
- Egyes szakaszokon a töltések mentett oldalán összegyűlt fakadó és csapadékvizet szakaszosan emeljük át.
- Folyamatosan elemezzük a Hortobágy-Berettyó rendszer vízháztartási állapotát.
- A Mezőtúri Árvízkapu 2013. április 13. óta teljesen nyitott állapotban üzemel. A Hortobágy-Berettyóból a víz gravitációsan folyik a Hármas-Körösbe. A Hortobágy-Berettyó vízszintje a belvízbeemelések miatt csak kismértékben csökken. A hidrometeorológiai helyzet és a vízállások figyelembe vételével folyik az Árvízkapunál felszerelt 12 db szivattyú leszerelése, 24 db szivattyú azonban még készenlétben marad.
- Folytatódik a folyamatos vízleadás a Hortobágy-Berettyó felé az Ágotai vészelzáró mű teljes nyitásával. A Nagyiváni tározó vízszintje a felülről érkező vízbeeresztések miatt változatlanul magas.