Bodoki Károly gyulai szobrának felállítása - 2013.08.29. 07:36
Vízügyi honlap

KÖZADAKOZÁST HIRDETÜNK BODOKI KÁROLY

GYULAI SZOBRÁNAK ÁLLÍTÁSÁRA

Bodoki Károly az Erdélyből, Sepsibodokról származó Henter mérnökdinasztia tagja. Mérnöki diplomáját 1836-ban a pesti mérnöki intézetben, az Institutum Geometricum- Hydrotechnicumban szerezte. Apja, Bodoki Mihály földmérő halála után 1838-ban ő lett a vármegye mérnöke, majd 1847-től a Körös- szabályozó Társulat osztálymérnöke. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Körösök és a Berettyó szabályozása terén kifejtett munkásságával. Tervezte és 1868-ban bekövetkezett haláláig irányította is a kiviteli munkákat. Munkássága méltó módon kapcsolódik a reformkor híres mérnökei, Huszár Mátyás, Beszédes József, Vásárhelyi Pál tevékenységéhez.Bodoki Károly közéleti és közgazdasági téren is kiemelkedő tevékenységet folytatott. Alapítója, és haláláig vezetője volt a Békés Megyei Takarékpénztár Egyesületnek. Nem csak kiváló mérnök, de humán műveltségével, közéleti, egyházi szerepvállalásával egyaránt kiemelkedő polgár is volt. A felajánlott országos hivatalokat nem fogadta el, haláláig hűséges maradt a Körös-vidékhez.  Mély részvét mellett temették el Gyulán, az Ó-református temetőben.

Bodoki Károly szobrát születésének 200. évfordulóján, 2014-ben tervezzük felavatni a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és az egykori Békés Megyei Takarékpénztár Egyesület székháza előtt, a Bodoki szökőkútnál.

Megtisztelő felajánlását a Bodoki Emlékbizottság Wenckheim Krisztina Közalapítványnál vezetett

11733027-20051950-00000000

számú elkülönített egyszámlaszámra utalhatja át, vagy fizetheti be.

Az Emlékbizottság a közadakozással kapcsolatos dokumentumokat, közte az adományozók nevét a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeumban helyezi el. Ezen túlmenően az adományozók neve a szobor talapzatában elhelyezett papírtekercsen is megörökítésre kerül.

A szoborállítás költségeit esetlegesen meghaladó adományokat az Emlékbizottság a 200 éves évforduló méltó megünneplésére, a Bodoki család tevékenységét bemutató kiadvány megjelentetésére, illetve Bodok községi gyerekek gyulai táboroztatására kívánja fordítani. A közadakozás eredményéről az Emlékbizottság közleményt tesz közzé.

Az Emlékbizottság várja mindazok támogató adakozását, akik e nemes ügy mellé kívánnak állni.

 

Gyula, 2013. augusztus

 A Bodoki Emlékbizottság alapítói:

Gyula Város Önkormányzata                                           Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör                    Országos Vízügyi Főigazgatóság

Vidékfejlesztési Minisztérium                                        Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Békés Megyei Mérnöki Kamara                                         Magyar Hidrológiai Társaság

Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat                    Körösi Vízgazdálkodási Társulat