Töltés
Töltés
Projekt megnevezése: Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése
Projekt azonosító száma: KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001

Árvízi kockázatkezelés tájékoztatás és társadalmi konzultáció

A víz élet, gondozzuk közösen!

Általános információk

Fórumok

Időpont:
2015. szeptember 30., 00:00
Fórum címe:
A fórumok lezajlottak
Helyszín:

Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK Irányelve az árvízkockázatok értékelésének és kezelésének témakörét az országok számára egységesen és kötelező jelleggel szabályozza. A végrehajtás nemzeti feladatait Magyarországon a 178/2010 Korm. sz. rendelet tartalmazza. A szabályozás előírja, hogy a tagállamoknak előzetes kockázatbecslést, árvízi veszély- és kockázati térképeket, továbbá az árvízkockázat kezelésére, csökkentésére hozandó intézkedéseket kell kidolgozni. Magyarországon ez a munka az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálása mellett 2010. óta zajlik a KEOP 2.5. projektkonstrukció keretében.

Magyarország ezen EU szabályozás előtt is nagy figyelmet fordított, az árvízi kockázatok felmérésére és a veszélyeztetettség, illetve a kockázatok csökkentésére, hiszen az ország árvízvédelmi szempontból Európában a legveszélyeztetettebb területei közé tartozik.

Az Irányelv alapján 2011-ben készült az előzetes kockázatbecslés, előzetesen kijelöli azokat az árvíz-veszélyeztetett területeket, amelyekre a további részletes vizsgálatokat kell elvégezni.

Az előzetes kockázatbecslés alapján 2013-ban készült el a területi veszély- és kockázati térképek első változata. Az egyes veszélytérképek bemutatják a területek elöntésének, a kialakulható elöntési vízmélységek várható előfordulási valószínűségét, a kockázati térképek pedig az elöntés által veszélyeztetett területeken a vagyoni, humán, ökológiai, örökségvédelmi kockázatokat.

Az árvízkockázat kezelési program jelenlegi III. fázisában az időközben megmódosított mértékadó árvízszint függvényében pontosításra kerülnek a veszély- és kockázati térképek, továbbá kidolgozásra kerülnek a veszély és kockázatok csökkentését szolgáló intézkedések országos és területi stratégiai tervei.

A végrehajtás keretében sor kerül az árvízkockázat-kezelési intézkedések EU Víz Keretirányelvvel való összehangolására, az árvízkezelési intézkedések VKI szempontjai szerinti értékelésére.

A munka végrehajtása jelenleg folyamatban van, az egyes részeredmények folyamatosan kerülnek megismertetésre. A honlapon közreadott részeredmények alapján az érintetteknek, a különböző társadalmi szervezeteknek lehetőségük van a tájékozódásra véleménynyilvánításra.

A tájékoztatást és véleménynyilvánítást segítik a 2015. július – augusztus hónapban megszervezésre került 12 területi fórum.

A 2015-ben elkészülő dokumentumok, a kockázat és a kezelési intézkedések hat évente felülvizsgálatra kerülnek, így az időközben beérkező vélemények, javaslatok, úgy ahogy a mostaniak a következő felülvizsgálatkor a programba figyelembe vehetők, beépíthetők.

A tájékoztatásra, véleménynyilvánításra közreadott állományok a munka ütemének megfelelően folyamatosan feltöltésre kerülnek, módosulnak, bővülnek.

Kérjük, írja meg és küldje be véleményét a közzétett dokumentumokkal kapcsolatban!

A közzétett dokumentumokról az elektronikus konzultáció lehetővé teszi, hogy Ön az internet segítségével közvetlenül véleményt nyilváníthasson a közzétett tervdokumentumokról. Levelét elektronikus úton az  e-mail címre küldheti meg. Kérjük, levele „Tárgyában” jelölje meg, hogy melyik dokumentumhoz kíván hozzászólni!

Árvízi kockázatkezelés dokumentumai

Széchenyi 2020
Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság VIZITERV Environ Kft.DIGI-MAP Kft.KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.
Észak-dunántúli Vízügyi IgazgatóságKözép-Duna-völgyi Vízügyi IgazgatóságAlsó-Duna-völgyi Vízügyi IgazgatóságKözép-dunántúli Vízügyi IgazgatóságDél-dunántúli Vízügyi IgazgatóságNyugat-dunántúli Vízügyi IgazgatóságFelső-Tisza-vidéki Vízügyi IgazgatóságÉszak-magyarországi Vízügyi IgazgatóságTiszántúli Vízügyi IgazgatóságKözép-Tisza-vidéki Vízügyi IgazgatóságAlsó-Tisza-vidéki Vízügyi IgazgatóságKörös-vidéki Vízügyi Igazgatóság