Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(23:00):364cm   Komárom(23:00):330cm   Esztergom(23:00):268cm   Budapest(23:00):297cm   Paks(23:00):203cm   Baja(23:00):371cm   Duna Mohács(23:00):407cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Beregi tározó

Beregi Komplex Árapasztási - Ártér-revitalizációs fejlesztés

 

Projekt kódszáma előkészítés fázisában (azonosító jel): KEOP-7.2.1.1-2008-0006
A projekt összköltsége bruttó 27 436 546 eFt.

Projekt kódszáma megvalósítás szakaszában (azonosító jel): KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007
A megvalósítás forrásigénye az előkészítés költségei nélkül: 26 847 000 eFt

 

 

Cél: Az ezredforduló környékén levonult nagy felső-tiszai árvizek ráirányították a figyelmet az árvízvédelmi rendszer biztonságának fokozására. Az árvízszintek növekedése indokolttá tette az árvizek elleni védekezés minden lehetséges módjának vizsgálatát. E vizsgálatok mutattak rá az árhullámcsúcsok árapasztó tározókkal történő csökkentésére. Ezzel a megoldással az elsődleges cél megvalósításán túl lehetőség nyílik a felszíni vízkészletek természetközeli kihasználásával a határmenti vidékfejlesztés támogatására és a természeti értékek megőrzésére is. A tervezett tározó megépítésével a védekezési költségek csökkenése mellett nőne az árvízvédelmi biztonság, tehát nagy mértékben csökkenne a térségben lévő mezőgazdasági termőterületek, védett ökológiai rendszerek, lakóépületek építészeti emlékek árvízi elöntésének valószínűsége, valamint megoldódna a Bereg vízpótlása ami elősegítené a gazdaság gyarapodását és a térség lakosságmegtartó erejének javulását.

Fő tevékenység és eredmények: Egy árapasztó tározó és a hozzá kapcsolódó létesítmények építése a Beregben, amelynek segítségével megcsapolhatók a Tisza tivadari szűkület fölötti legkritikusabb szakaszán az árhullámok csúcsai. A tervezett 58 millió m3-es tározóval várhatóan 40-80 cm árvízszint csökkenés érhető el. A megvalósuló rendszerrel megoldható a Bereg vízpótlása is.

Célcsoport: A projekt célcsoportja a védett területen élő és gazdálkodó lakosság, valamint a gazdasági, illetve természetvédelmi szervezetek.
A pályázatot csökkentett összeggel támogatásra érdemesnek ítélte az NFÜ, mint Irányító Hatóság
2010. november 30-án a "Beregi tározó" konzorcium nevében a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, mint projektgazda benyújtotta a 2. fordulós KEOP pályázatot a Beregi árapasztó tározó és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezése céljából. Jelenleg a Záró előrehaladási jelentés készítése folyik, amelynek beadási határideje 2011.01.31.

A 2. fordulós pályázat keretében a Támogatási Szerződés aláírásra került 2011. október 28.-án, amit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (mint Támogató) is ellenjegyzett 2011. november 25.-én.
A Támogatási Kérelem 2011. november 28.-án kiküldésre került az Európai Unió intézményének. 2011. decemer 21.-én a sfc rendszerből érkezett automatikus üzenet alapján a projekt "Elfogadható" státuszba került. Ez alapján megkezdődött a Comission Decision összeállítása, tisztázó kérdések nem várhatók.
 
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2012. január 30.-i keltezésű 322-7/2012.sz. levelével elfogadta és az Európai Bizottság felé továbbította a projekt megvalósítása során, a NATURA 2000 területek és fajok érintettségéből következő kompenzációs intézkedésről szóló, a 275/2004. (X.8.) Kormány rendelet  10 § (10) bekezdésében foglaltak szerinti-a 8 számú-Adatlap az Európai Bizottság részére a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növények és állatok védelméről szóló, 1992. május 21.-i 92/43/EGK tanács irányelv 6. cikke (4) bekezdése alapján teljesítendő tájékoztatáshoz és véleménykéréshez készített tájékoztató anyagot.
 
 A KEOP szabályai szerint a Támogatási Szerződés megkötését követően megkezdődött a fejlesztéssel érintett területek megvásárlása, kisajátítása.

A  hatályosTámogatási Szerződés alapján a megvalósítási munkák kezdő időpontja: 2011. július 8.

A megvalósítási munkák befejezésének tervezett határideje: 2015. december 31.

A Támogatási Szerződés 3. számú módosításával a projekt összköltsége 33.066.200.800 Ft.-ra nőtt. A projekt rendelkezik PR-, mérnök-, kivitelező-, és véderdő- kivitelezőivel megkötött szerződésekkel.

A területszerzések 2014. elejére lezárultak, az előzetes régészeti feltárások 2013. október végéig befejeződtek. A kivitelező felé a munkaterület átadás 2014. január 15.-én megtörtént. A kivitelezési munkák várható befejezési határideje 2014. szeptember vége.

Fel Fel