Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(06:00):258cm   Komárom(10:00):253cm   Esztergom(10:00):230cm   Budapest(10:00):306cm   Paks(10:00):243cm   Baja(10:00):400cm   Duna Mohács(10:00):419cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által üzemelt...
  1. VH-VKÖZMŰ adatszolgáltatás: A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer

https://oaf.vizugy.hu/login-vk

A rendszer létrehozásának célja:

A Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer bevezetésének célja az volt, hogy a víziközmű információs rendszer belső rendszerére ráépülve, internetes, védett felületen keresztül biztosítsa az adatszolgáltatók, igazgatósági, katasztrófavédelmi rendszergazdák és további felhasználók részére a víziközmű létesítmények műszaki alapadatainak karbantartását, feldolgozását, lekérdezését.

Felhasználói kör

A Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer felhasználói az alábbi szervezetekből kerülnek ki: Víziközmű üzemeltetők (adatszolgáltatók); a 12 területi Vízügyi Igazgatóság (VIZIG) (általános felülvizsgálati szerepkör), az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) (a központi menedzsment és koordinációs feladatok); a Belügyminisztérium (BM) (a rendszer országos elvi irányítása)

Üzemeltetés

A rendszer üzemeltetését a Belügyminisztérium Vízgazdálkodási Főosztályának irányítása és felügyelete alatt 2014. január 1-től az Országos Vízügyi Főigazgatóság látja el. A rendszer országos bevezetésének eredményeképpen rendelkezésre áll az egységes víziközmű rendszer és létesítmény jegyzék és éves alapadat nyilvántartás.

A víziközmű-online adatfeldolgozó rendszer a vízmű és szennyvízrendszer létesítmények alapadatait kezeli, mely tartalom lefedi a korábbi OSAP 1376 adatszolgáltatás mindenkori körét. A víziközmű-online adatfeldolgozó rendszer az üzembeállítást követően kiváltotta a korábbi OSAP 1376 adatszolgáltatás excel alapú formáját.

 

  1. VH-IPAR adatszolgáltatás: Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvíz-használatot elérő ipari vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Ipari víztermelés és vízhasználat online adatszolgáltatás

https://iaf.vizugy.hu/login-ip

A rendszer létrehozásának célja:

Az ipari vízgazdálkodás az egyes gazdálkodó egységeken belül foglalkozik a víz termelésének, elosztásának, felhasználásának és elvezetésének folyamataival. Mindezekkel összefüggésben, az ipari vízhasználatok éves gyakoriságú statisztikai adatgyűjtésének alapvető célja, hogy az ipari üzem vízforgalmát megismerve, adatokat szolgáltasson a saját vízművet, illetve csatornaművet üzemeltető szervezet műszaki létesítményeiről, illetve az ezekkel kitermelt, kezelt, továbbított és kibocsátott szolgáltatott víz-, szennyvíz-és szennyvíziszap mennyiségekről, az üzem vízfelhasználásáról.

Jogszabályi háttér

2018. évtől kezdődően a vízgazdálkodási adatszolgáltatás jogszabályi alapja megváltozott; bár továbbra is a Statisztikai törvény felhatalmazásával, azonban nem az OSAP rendelet, hanem a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet alapján történik. A 178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet 4/A. § (1) A rendelet 1. melléklete tartalmazza a vízügyi igazgatóságok közvetlen adatgyűjtéseit, valamint a gyűjthető adatköröket. A 4/A. § (2) bekezdés alapján az adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltak szerint az erre a célra kialakított elektronikus felületen kell teljesíteni. A Rendelet Záró és vegyes rendelkezései alapján: 7. § (3) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 4/A. §-t a 2018. évre vonatkozó adatszolgáltatások során kell először alkalmazni.

 

  1. TS adatszolgáltatás: a főváros és a települési önkormányzatok nem csatornázott szennyvízkezelési adatai

A Magyarországi települési szennyvíz-elvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valmaint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Településsoros online adatszolgáltatás

https://oaf.vizugy.hu/login-ts

A rendszer létrehozásának célja:

A rendszer egy olyan online webfelület, mely alkalmas a címben szereplő Rendelet 2. sz. mellékletében rögzített adatszolgáltatás végrehajtására. Kialakításának szükségességét a Rendelet 6. § (1) pontja írja elő, miszerint „a Településsoros Jegyzék összeállításához és felülvizsgálatához a 2. melléklet szerinti adatszolgáltatást elektronikusan kell teljesíteni a fővárosi és a települési önkormányzatoknak a tárgyév december 31- én fennálló állapotra vonatkozóan, a tárgyévet követő év április 30. napjáig.” A felület Belügyminisztérium kezdeményezésére és koordinálása mellett az Országos Vízügyi Főigazgatóság1 intézkedése nyomán került kialakításra 2017-ben, első éles üzemelésére 2018-ban került sor.

Jogszabályi háttér

A Magyarország települési szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. sz. mellékletében rögzítettek szerint minden közigazgatási településre el kell végezni a jogszabály szerinti adatszolgáltatást. Egyes esetekben, összhangban a jogszabályi tartalommal, a vízügy által megadott agglomerációs településrészekre is el kell végezni a kért adatszolgáltatást. A rendszer alapfeltöltésben tartalmaz minden közigazgatási települést, illetve egyes további vízügyi agglomerációs településrészek is szerepelnek, melyek az egyes önkormányzati/polgármesteri hivatalokhoz kapcsoltan jelennek meg.

Fel Fel