Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(01:00):255cm   Komárom(01:00):280cm   Esztergom(01:00):261cm   Budapest(01:00):336cm   Paks(01:00):255cm   Baja(01:00):407cm   Duna Mohács(01:00):428cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Vízgyűjtő gazdálkodási tervezés

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság felel Magyarország második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének elkészítéséért, mivel a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosítószámú, "A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata" című projektet az OVF fogja megvalósítani. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy az árvízi kockázatok kezelése érdekében tervezett intézkedések és a vizek jó állapotának elérése, illetve megőrzése céljából szükséges intézkedések összehangoltan jelenjenek meg a 2015. december 22-i határidőre elkészítendő második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben és első Árvíz Kockázat Kezelési Tervben.

 

A Kormány 1121/2014 (III.6.) határozatában rendelkezett arról, hogy a 1940/2013. (XII.13.) kormányhatározatban szereplő, támogatást igénylő kedvezményezett Nemzeti Környezetügyi Intézet helyébe az Országos Vízügyi Igazgatóság lép.

 

A tervezési feladatok intézmények közötti átadása miatt jelenleg a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési honlap: www.vizeink.hu nem frissül, átalakítása folyamatban van. A Víz Keretirányelv végrehajtásáról friss információk a közelmúltban megújult www.euvki.hu honlapon találhatók meg.

 

"A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata" című projekt tartalma:

A vízgazdálkodási politika nemzeti jövőképünk meghatározó alkotóeleme. A globális éghajlatváltozás hatásai sürgetővé tették, hogy kialakítsuk a hazai feltételekhez illeszkedő, a szélsőséges időjárás kihívásaira hatékony választ adó középtávú vízpolitikai stratégiai dokumentumot, amely világos jövőképet vázol fel, egyúttal meghatározza a megvalósítás kereteit.

Az alkotmányos alapvetések között szerepel, hogy a "vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége". Ebből következően a víz nemzeti vagyon, annak mennyiségi és minőségi megőrzése megköveteli a vízzel, a vízkészlettel való megfelelő gazdálkodást.

A 2014-2020-as programozási időszak tervezéséhez és végrehajtásához szükséges az EU2020 Stratégia célkitűzéseit valamint a hazai gazdaságfejlesztést segítő Kvassay Jenő Terv (továbbiakban: KJT) elkészítése. A KJT a klímaváltozás káros hatásait ellensúlyozó aszálykezelést, ár- és belvízvédekezést, a gazdaság fejlesztését támogató vízgazdálkodást, a vidékfejlesztést támogató területi vízgazdálkodást, beleértve az öntözésfejlesztést és a lakossági vízigényeket kielégítő települési vízgazdálkodást ötvözi. A KJT készítése szorosan kapcsolódik az Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírása szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatához (továbbiakban: VGT2), amelyet 2015. december 22-ig el kell készíteni, és amely a 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret felhasználására vonatkozó egyik környezeti ex-ante feltétel a Bizottság javaslata alapján. A VKI 9. cikke által előírt költségmegtérülés elvének megfelelő tagállami alkalmazása szintén ex-ante feltétel, ezért ennek vizsgálata a projekt részét képezi.

A KJT és a VGT2 együttesen biztosítja a hazai vízgazdálkodási érdekek megnyilvánulását és az Új Széchenyi Terv célkitűzéseinek megvalósulását más ágazatokkal összhangban.

Az ország középtávú vízpolitikai stratégiájának alapvető célja a készletek optimális hasznosítását szolgáló vízgazdálkodás megteremtése, vagyis az egyensúly kialakítása a társadalmi igények és a víz, mint környezeti érték megőrzése között. A vízgazdálkodás egyik legfontosabb feladata: úgy tegyen eleget a társadalom igényeinek, hogy közben az elkövetkező nemzedékek érdekeit is szolgálja. A vízügyi stratégiát megfogalmazó KJT az ország lakosságának a vízgazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos - konszenzuson alapuló - egyezsége. A "szolgálni és szolgáltatni" felfogás keretében csak a társadalom által ténylegesen igényelt, de a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő beavatkozásokat szabad megtenni.

A Víz Keretirányelv célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlata megvalósítása. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv operatív lépcsőfok a VKI célkitűzéseinek eléréséhez. A projekt közvetlen célja a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek megfelelően a VKI 13. cikke szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata.

A projekt operatív céljai:

1 db elfogadott vízgazdálkodási stratégia: Kvassay Jenő Terv
1 db felülvizsgált országos Vizgyűjtő-gazdálkodási Terv tervezet
4 db felülvizsgált részvízgyűjtő Vizgyűjtő-gazdálkodási Terv tervezet
2 db jelentés az országos tervek stratégiai környezeti vizsgálatáról
2 db jelentés az "ex-ante" értékelésekről
3 db összefoglaló jelentés a lebonyolított társadalmi vitákról (1 db KJT, 2 db VGT2)
5 db projektjelentés (indító, előrehaladási, zárójelentés)
3 db informatikai fejlesztés (2 db szoftver beszerzés és 1 db adatbázis fejlesztés)

Fel Fel