Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(01:00):266cm   Komárom(02:00):250cm   Esztergom(02:00):231cm   Budapest(02:00):313cm   Paks(02:00):244cm   Baja(02:00):399cm   Duna Mohács(02:00):417cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT)

Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) védelmi szerve, amely akkor áll fel, ha több vízügyi igazgatóság egyidejű védekezése esetén szükségessé válik az országos koordináció, a hatékonyabb eszköz és létszám átcsoportosítás, információáramlás.

Az OMIT vezetője (törzsvezető): Láng István főigazgató, Országos Vízügyi Főigazgatóság

OMIT Központi Ügyelet

Központi ügyelet ingyen hívható zöldszáma: 06-80-204-240

Központi ügyelet telefonszáma: 06-1-225-4447

Központi ügyelet faxszáma: 06-1-201-2482

Központi ügyelet email-címe: 

OMIT törzsvezetői ülés. 2013. június 10. 08:00-09:00

Az OMIT feladatai

Az OMIT az országos műszaki irányító és döntéstámogató tevékenysége keretében, minden védelmi fokozatban:

1.   országosan összesíti a védekezési tevékenység adatait, dokumentálja és értékeli a védelmi helyzetet, elkészíti a védelmi napi- és egyéb jelentéseket, tájékoztatókat,

2.   felügyeli

a) a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok (a továbbiakban: VIZIG) valamint ,

b) Budapest Főváros védelmi törzsének a tevékenységét

c) a helyi védelemvezető útján az önkormányzati védekezésért felelős polgármester tevékenységét.

3.   saját hatáskörben és/vagy a helyi védelemvezető (ide értve. Budapest, Főváros esetén a Főpolgármestert) javaslata alapján több VIZIG területét érintő, országrészekre kiterjedő hatású vízügyi műszaki kérdésekben döntést hoz, beavatkozásokat rendel el, különösen:

a) árvízi tározó igénybevételre való felkészítése, igénybevétele (megnyitásának, feltöltésének az elrendelése), esetleges túltöltése, leeresztése (a benne tárolt víz visszavezetése) az adott tározó, vagy tározó-rendszer üzemeltetési szabályzatában meghatározottak figyelembe vételével

b) töltésmegnyitás, ill. a megnyitott, vagy elszakadt töltés elzárása;

c) lokalizációs tervben nem szereplő lokalizációs vonal kiépítése

d) súlyos meghibásodással, töltésszakadással, vagy elöntéssel fenyegető jelenség elleni, kritikus helyzetben levő védekezés folytatása, vagy feladása közötti döntés,

e) belvízi főművek működésének a korlátozása (szivattyúzás, főműbe való vízbevezetés stb.)

f) belvízi vésztározás belvízcsatorna töltésének (depóniájának) a megnyitásával, vagy más módon,

g) belvíztározó túltöltése

h) közlekedési korlátozás (hajózás korlátozása, út, vasút lezárás) elrendelésére tesz javaslatot,

i) adatrögzítések (légi felvételezés, vízhozammérések, vízszintrögzítés .stb.)

j) a hatályos védelmi tervektől eltérő intézkedés,

k) nagy bizonytalanságú hidrometeorológiai, lefolyási, levonulási helyzetben és/vagy jelentősen ellentmondó előrejelzések esetén a Hidrológiai Szakcsoport előterjesztése alapján az előrejelzésről, és annak közreadásáról

l) bármely, a védekezéssel összefüggő műszaki ügy, amelyet teljes felelősséggel magához von,

m) előkészíti a védekezéssel összefüggő kormánydöntéseket, írásos tervezetek formájában.

 4.   végzi az országos erőforrás-koordinációt, valamint saját hatáskörben és/vagy a helyi védelemvezető javaslatára erőforrással kapcsolatos intézkedést engedélyez, ill. rendel el, különösen

a) országos készlet igénybevétele

b) a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek erőinek igénybevétele

c) védelmi helyzetben nem levő VIZIG ár- és belvízvédelmi osztagának készültségbe helyezése, bevetése más VIZIG területén,

d) védekezési készültséget rendelhet el a nem védekező VIZIG-eknél, továbbá a miniszter irányítása alá tartozó központi és területi szerveknél is.

e) más VIZIG dolgozóinak átvezénylése a hatályos együttműködési rend figyelembe vételével;

f) műszaki irányítók kirendelése önkormányzati védekezésekhez

g) külső szakértők (BME, főiskolák,tervezők stb,) kirendelése

h) bármely erőforrással kapcsolatos intézkedés, amit teljes felelősséggel magához von

5.  szakcsoportokat működtet és/vagy más külső erőforrást von be az országos szintű döntések előkészítésére

6.  kapcsolatot tart

a) a kijelölt tárcaösszekötőkkel

b) a Főváros árvízvédelmi törzsével

c) határral osztott vízgyűjtő esetén a szomszédos ország vízügyi szervezetével.

7.  végzi a védekezéssel kapcsolatos országos szintű tájékoztatást

8.  a védekezés lezárása után

a) előkészíti a védekezést lezáró jelentéseket, előterjesztéseket

b) felügyeli a III. fokban végzett helyreállítási munkálatokat, a védekezésnél felhasznált védelmi anyagok visszapótlását, végzi az ezekkel kapcsolatos központi teendőket

Az OMIT Szervezeti és Műszaki Szabályzatát lásd részletesen a csatolmányok között.

 

Fel Fel