Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(04:00):295cm   Komárom(03:00):306cm   Esztergom(04:00):286cm   Budapest(04:00):358cm   Paks(04:00):276cm   Baja(03:00):421cm   Duna Mohács(04:00):438cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Határvízi együttműködések

Jelmagyarázat:

Országos Vízügyi Főigazgatóság                       (OVF)

1. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság               (ÉDUVIZIG)

2. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság          (KDVVIZIG)

3. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság             (ADUVIZIG)

4. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság              (KDTVIZIG)

5. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság                  (DÉDUVIZIG)

6. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság             (NYUDUVIZIG)

7. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság            (FETIVIZIG)

8. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság       (ÉMVIZIG)

9. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság                       (TIVIZIG)

10. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság         (KÖTIVIZIG)

11. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság            (ATIVIZIG)

12. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság                 (KÖVIZIG)

Leírás:

Magyarország, az őt körülvevő 7 szomszédos országgal, a közös vízfolyások tekintetében határvízi kapcsolatban áll. A kapcsolatokra együttműködést alakítottak ki a Felek, annak érdekében, hogy a közös, mindkét országot érintő vízügyi problémákat, kérdéseket, együtt tudják megoldani.

A problémák megoldásán kívül, a fejlődés, fejlesztés érdekében közös, vízügyi vonatkozású nemzetközi projekt pályázatokat is benyújtanak az egyes országok, melyek szinte minden esetben nyertes projektek lesznek a későbbiek folyamán.

A közös pályázás mellett, a napi együttműködés alapvető, melyekben helyi szinten az illetékes Vízügyi Igazgatóságok, felsőbb szinteken pedig az Országos Vízügyi Főigazgatóság, illetve legfelsőbb szinten a Belügyminisztérium és az Országos Vízügyi Főigazgatóság vesz részt. Így kerül sor többek között szükség szerint a napi szintű adategyeztetésekre, közös, azonnal adódó vízügyi kérdések megoldására, kölcsönös tájékoztatásokra.

Helyi szinten, - ahogy a fenti térkép is mutatja - az egyes Vízügyi Igazgatóságok látják el a feladatokat. Felsőbb szinteken pedig a különböző vízügyi szakterületekre fókuszáló albizottságok, szakcsoportok, szakértői munkacsoportok, melyeknek tagjai ugyanezen Igazgatóságok és az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei is. A legfelsőbb szint, pedig az egyes határvízi együttműködésekre épülő bizottsági szint, melyeket az előzőekben említett albizottságok, szakcsoportok, szakértői munkacsoportok segítik.

A részletes leírást a határvízi bizottságok felépítéséről az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján, az alábbi linken keresztül érhetik el:

Határvízi együttműködések - Országos Vízügyi Főigazgatóság (ovf.hu)

Ezek alapján Magyarországnak, a 7 szomszédos országgal az alábbi, vízügyi, azon belül is határvízi vonatkozású együttműködései vannak: 

 

- Magyar-osztrák határvízi együttműködés

A magyar-osztrák határvízi együttműködésben a Belügyminisztérium (BM), az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az illetékes Vízügyi Igazgatóságok, azaz az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vesz részt.

Az együttműködésre kormányközi egyezményt kötöttek a Felek, melyet 1956-ban írtak alá és 1959-től hatályos.

 

- Magyar-szlovák határvízi együttműködés

A magyar-szlovák határvízi együttműködésben a Belügyminisztérium (BM), az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az illetékes Vízügyi Igazgatóságok, azaz az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Közép-Duna-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vesz részt.

Az együttműködésre kormányközi egyezményt kötöttek a Felek, melyet 1976-ban írtak alá és 1978-tól hatályos.

- Magyar-ukrán határvízi együttműködés

A magyar-ukrán határvízi együttműködésben a Belügyminisztérium (BM), az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az illetékes Vízügyi Igazgatóság, azaz a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vesz részt.

Az együttműködésre kormányközi egyezményt kötöttek a Felek, melyet 1997-ben írtak alá és 1999-től hatályos.

 

- Magyar-román határvízi együttműködés

A magyar-román határvízi együttműködésben a Belügyminisztérium (BM), az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az illetékes Vízügyi Igazgatóságok, azaz a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vesz részt.

Az együttműködést egyes szakmai kérdésekben a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) segíti munkájával.

Az együttműködésre kormányközi egyezményt kötöttek a Felek, melyet 2003-ben írtak alá és 2004-től hatályos.

 

- Magyar-szerb határvízi együttműködés

A magyar-szerb határvízi együttműködésben a Belügyminisztérium (BM), az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az illetékes Vízügyi Igazgatóságok, azaz az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vesz részt.

Az együttműködésre kormányközi egyezményt kötöttek a Felek, melyet 1955-ben írtak alá és 1956-tól volt hatályos, egészen 2019-ig, amikor is megújították. Egyben ekkortól is hatályos.

 

- Magyar-horvát határvízi együttműködés

A magyar-horvát határvízi együttműködésben a Belügyminisztérium (BM), az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az illetékes Vízügyi Igazgatóságok, azaz a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vesz részt.

Az együttműködésre kormányközi egyezményt kötöttek a Felek, melyet 1994-ben írtak alá és 1996-tól hatályos.

 

- Jégvédekezési együttműködés Magyarország, Horvátország és Szerbia között

A három ország közötti együttműködés, a közös érdekű Duna-szakasz folyószabályozására és jégvédekezésére irányul, melyben a magyar-szerb és magyar–horvát központi és helyi jégvédekezési összekötők és szakértők vesznek részt.

Ennek oka, hogy a Szerb Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti vízgazdálkodási egyezmény ez idáig még nem köttetett meg, ezért a jégvédekezéssel kapcsolatos koordinációs feladatokat a magyar Fél látja el.

 

- Magyar-szlovén határvízi együttműködés

A magyar-szlovén határvízi együttműködésben a Belügyminisztérium (BM), az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az illetékes Vízügyi Igazgatóság, azaz a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vesz részt.

Az együttműködésre kormányközi egyezményt kötöttek a Felek, melyet 1994-ben írtak alá és 1995-től hatályos.

Fel Fel