Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(23:00):364cm   Komárom(23:00):330cm   Esztergom(23:00):268cm   Budapest(23:00):297cm   Paks(23:00):203cm   Baja(23:00):371cm   Duna Mohács(23:00):407cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Vízügyi Adattár

A Vízügyi Adattár a vízügyi ágazatban kezelt vízgazdálkodási alapadatok és objektumok struktúrált, digitális formátumú, adatbázis alapú egységes nyilvántartó és adattároló rendszere, mely a relációs leíró (SQL alap adatbázis), a dokumentum alapú (IBM Lotus Domino adatbázis) és a térképi raszteres, vektoros (ESRI ArcGIS adatbázis) elemeket összefüggően, egységes rendszerben tartalmazza. A 39/2007. (III.13.) Kormányrendelet alapján a Vízügyi Adattár központi üzemeltetési feladatait (VIZIR alapadatnyilvántartás) 2007. április 1-től a Vízügy és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság látja el.

 
 
Az egységes adatbázis-környezet három elemét tartalmazza tehát a Vízügyi Adattár: a VIZIR MS SQL Szerver alapú rendszerét, a térinformatikai raszteres és vektoros elemeket, valamint a Lotus Notes/Domino adatbázisok rendszerét. A geoadatbázisok és a Lotus Domino alapú dokumentum adatbázisok ráépülnek az alap (leíró) adatbázisra. A Lotus Domino VIR rendszerrel kapcsolatos földrajzi és jelenleg is létező vízügyi objektumtípusokat a rendszer a Vízügyi Adattárból közvetlenül kezeli, oly módon, hogy az adatredundanciát elkerüljük. A Lotus Domino rendszer az egyéb, ún. dokumentum jellegű adatokat a saját környezetében kezeli.

AZ ADATTÁR SZAKMAI TERJEDELME

A Vízügyi Adattár a vízgazdálkodási alapadatnyilvántartás rendszere, így a szakmai terjedelem így a vízgazdálkodási szakterület feladataiból következik.
 
A vízgazdálkodás meghatározását röviden az 1995. LVII. törvény tartalmazza. E szerint a vízgazdálkodás a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás).
 
A meghatározásból és a vízgazdálkodási törvény tartalmából együttesen következik, hogy mely vízügyi szakterületek tartoznak a vízgazdálkodási tevékenység körébe. Ezek a következők:
 
Vizek és vízilétesítmények kezelése. A vízilétesítmény az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása, minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja.
 
Vízkárelhárítás. Vizek kártételei elleni védelem és védekezés: a károsan sok vagy károsan kevés víz elleni szervezett tevékenység.
 
Viziközművekkel végzett közüzemi tevékenység. A művek működtetése során végzett vízellátás, szennyvízelvezetés, -elhelyezés és -tisztítás, valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység.
 
Vízkészlet-gazdálkodás. Célja a vizek használatára irányuló igények kielégítése oly módon, hogy ennek következtében a vizek állapotában visszafordíthatatlan változás ne következzék be és a vízkészlethez való hozzáférés lehetősége ne csökkenjen.
A fenti szakterületekkel kapcsolatos földrajzi vízügyi objektumi és logikai (nem földrajzi) vízügyi objektumi nyilvántartás egyaránt része az alapadatnyilvántartásnak.

AZ ADATTÁR FÖLDRAZI TERJEDELME

Adatgazdai vonatkozásban a Vízügyi Adattár a Vízgazdálkodási Információs Rendszert közvetlenül üzemeltető szervezetek terjedelmére terjed ki.
 
Vízügyi objektumok vonatkozásában a Vízügyi Adattár alapadatnyilvántartása a teljes Duna vízgyűjtő-területére terjed ki. Magyarország tekintetében és a vízügyi objektumok esetében a nyilvántartásnak teljes körűnek kell lennie. A külföldi vízügyi objektumok esetében a nyilvántartásnak a Magyarország számára fontos objektumok és lényeges alapadatok esetében kell teljes körűnek lennie.

AZ ADATTÁR SZERVEZETI TERJEDELME

A Vízügyi Adattár Eljárási Rendjében az alábbi szervezetek érintettek:
 
  • Vidékfejlesztési Minisztérium (Ezen belül: vízügyért felelős helyettes államtitkárság)
  • Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, mint az országos központi üzemeltető szervezet
  • Területi adatgazdai jogosítvánnyal rendelkező KÖVIZIG-ek
  • Területi adatgazdai jogosítvánnyal rendelkező KÖTEVIFE-k
 
 

 

A Vízügyi Adattár a Vízgazdálkodási Információs Rendszer (VIZIR) alap (leíró) adatbázis rendszerét alkotja.

Fel Fel