Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(19:00):209cm   Komárom(19:00):227cm   Esztergom(19:00):210cm   Budapest(19:00):272cm   Paks(19:00):205cm   Baja(19:00):360cm   Duna Mohács(19:00):397cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Megjelent az integrált vízháztartási tájékoztató...    2012.10.05. 13:11

 

Talajnedvesség
 
A talaj nedvességtartalmának mélységi rétegenkénti jellemzését - beleértve a területi különbségek bemutatását és rövid értékelését - az Országos Meteorológiai Szolgálat által meghatározott, %-ban megadott talajtelítettségi adatok alapján végeztük el.
 
Síkvidékeinken a talajok legfelső (0-20 cm-es) rétegének nedvességtartalma szeptember végén az egy hónappal korábbi állapothoz képest lényegesen magasabb volt. Általában a 60-80% közötti telítettségi értékek voltak a jellemzők.
 
A 20-50 cm közötti talajréteg nedvességtartalma síkvidékeinken szeptemberben számottevően nem változott. Az Alföld déli és keleti részén a 10-20% közötti telítettségi értékek voltak jellemzők. A Duna-Tisza köze északi felében, az Északi-középhegység előterében, valamint a Kisalföld területén a nedvességtartalmat a 20-30% közötti telítettségi értékek jellemezték.
 
Síkvidékeinken az 50-100 cm-es talajréteg nedvesség-tartalmában szeptemberben mérsékelt csökkenés következett be. A hónap végén a jellemző telítettségi értékek 15-25% között alakultak.
 
 
 
Talajvíz
 
Szeptemberben a síkvidéki területeken csökkent a talajvízszint. A csökkenés értéke jellemzően a 0-25 cm közötti értéktartományba sorolható. Nagyobb (25-50 cm) eltérés néhány kisebb körzetben a Dráva-menti síkság, a Mezőföld és a Tiszántúl területén fordult elő.
 
Az 1971-2000. közötti időszak tárgyhavi átlagértékénél szeptemberben a síkvidéki területek csaknem mindegyikén alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör. A legnagyobb (>300 cm) eltérések továbbra is a Duna-Tisza közén, a Hátság területén és a Mátra előterében jelentkeztek. Jelentős (100?200 cm) eltérés mutatkozott a Nagykunság, a Hortobágy és a Körös-Maros köze több részterületén. A Nagykunság, a Körös-Maros köze, a Mezőföld és a Dráva-menti síkság egyes körzeteiben 50-100 cm eltérések, a Kisalföldön, a Mezőföld jelentős részén és a Tiszántúl északkeleti részén 50 cm-nél kisebb különbség-értékek mutatkoztak.
 
A viszonyítási időszaknál magasabban helyezkedett el a talajvíztükör a Hajdúhát déli részén, a Központi-Nyírség részterületén, a Szolnoki-ártér és a Maros-hordalékkúp területén, továbbá a Mezőföld északkeleti peremterületén és az Alsó-Szigetköz kisebb körzetében.
A síkvidékek országos területi átlaga szerint a talajvíztükör 2012. szeptember hónapban az 1971-2000. közötti időszak szeptember havi átlagértékénél 50-55 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el.
 
Belvízi helyzetértékelés
 
2012 szeptemberében országos összesítésben a belvízrendszerek közötti vízforgalom mennyisége 67,94 millió m3 volt, amely 13,93 millió m3-rel (26%-kal) haladta meg az előző havi mennyiséget. A szeptember havi vízforgalom egy része a felszíni vízfolyásokból a belvízrendszereken átvezetett vízmennyiség volt.
 
A hónap folyamán belvízelöntés az ország területén nem fordult elő.
Fel Fel
  1   2   3   4   5   6   7