Töltés
Felhívjuk a Tiszán lévő úszóművek és úszóeszközök tulajdonosainak, valamint az érintett parthasználóknak a figyelmét, hogy a folyók felületén nagy mennyiségű és nagyméretű jégtáblák megjelenésére lehet számítani, melyek az árhullám megérkezésével folyamatosan emelkedő vízszintek mellett vonulnak le. Ezúton kérünk minden tulajdonost, hogy tulajdonának védelme érdekében gondoskodjon ezek beszedéséről vagy menedékhelyre való vontatásáról.
Nagybajcs(17:00):201cm   Komárom(17:00):220cm   Esztergom(17:00):212cm   Budapest(18:00):297cm   Paks(18:00):280cm   Baja(17:00):458cm   Duna Mohács(18:00):478cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Integrált folyó gazdálkodás
Magyarország természeti, vízrajzi és földrajzi elhelyezkedése miatt sajátos vízháztartási viszonyokkal rendelkezik. A vízkészlet térbeli és időbeli eloszlása nem illeszkedik az igényekhez. Ennek következtében jelentős árvízi és aszály okozta konfliktusok, illetve károk fordulhatnak elő. Meghatározó tényező, hogy a felszíni vízkészlet 96 %-a külföldről származik, emiatt mind mennyisége mind minősége nagyban függ a határokon kívüli tényezőktől.
Az integrált folyógazdálkodás a Víz Keretirányelv (VKI) vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéséhez szervesen illeszkedő tevékenység. Alapelve szerint a folyó és közvetlen környezete egyrészt a folyó menti élővilág élettere, másrészt a vízkészlet olyan természeti kincs, mellyel a fenntartható fejlődés érdekében előrelátóan kell gazdálkodni. Az integrált folyógazdálkodás egy olyan koncepció, melyben a megfogalmazott alapelvek, és célok egyesítik a biztonsági, hasznosítási, és környezetvédelmi érdekeket. Ezáltal a társadalom igényeit kielégítő, gazdaságilag hatékony és ökológiailag elviselhető, biztonságos és az európai megoldásokhoz illeszkedő folyógazdálkodás alakítható ki.
 
A folyógazdálkodási célok egyrészt a víz, jég, hordalék zavartalan levonulásának biztosítása, a felszíni és a felszín alatti vízkészletek minőségi és mennyiségi védelme, a hajózás biztosítása. Másrészt a folyó tájalkotó szerepének megőrzése, a vizes élőhelyek érdekében a vízjárás természetes körülményeinek fenntartása, a víz- és mederviszonyok módosításánál a természeti környezet kárainak minimalizálása, valamint a folyók egyéb hasznosítási feltételeinek megteremtése.
 
Kiemelt fontosságú folyógazdálkodási feladat a természet közeli folyó és patakszabályozás, holtág rehabilitáció, és a hasznosítási lehetőségek keretében, tavak és záportározók építési és rekonstrukciós programja. Mindezek a vízgyűjtő-gazdálkodás intézkedési programjából a vízfolyással kapcsolatos beavatkozások.
 
A Duna hazai, mintegy 480 km hosszú szakaszán a közepes vízhozam nem sokat változik, (a sokéves átlag vízhozam 1700 m3/s belépő és 2200 m3/s kilépő). A Tisza mintegy 580 km hosszon folyik az ország területén, és vízhozama mintegy 3 és félszeresére duzzad a mellékfolyók által. Az ország területének közel 55 százaléka hegy- és dombvidék, vízgyűjtő területét mintegy 57.000 km vízfolyás hálózza be.
 
A Magyar Kormány 2000-ben indította el folyógazdálkodási programját, melynek célja az integrált folyógazdálkodás módszereinek kidolgozása volt, és gyakorlati megvalósításként
a Rába-völgy folyógazdálkodási mintaterve készült el. A munka koordinációs feladatainak támogatására Folyógazdálkodási Tárcaközi Bizottság alakult. A tervezés második fázisában az alapelvek kidolgozása után az akcióterv megvalósítása kezdődött 2003-ban. Tíz pontból álló cselekvési programot dolgoztak ki, mely mindazokat a célokat tartalmazza, melyeket a későbbiekben a vízgyűjtő-gazdálkodás során is alkalmazni fognak. 2005-ben a tervek társadalmi vitája nyílt eljárás keretében zajlott, ami szintén sok tapasztalattal szolgál a későbbiekre. 
 
Ezzel egy időben a Tisza-völgyi árvízi biztonság növelésére vonatkozó koncepcióterv Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) néven került kidolgozásra. Ennek alapelvei is megegyeztek a körvonalazódó integrált folyógazdálkodási megközelítéssel.
 
Mindkét terv tapasztalatai tanulságul szolgálnak a Víz Keretirányelv során bevezetésre kerülő vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéshez, ezek előfutárainak tekinthetőek.
 
 
                                               Forrás: KvVM honlap Vízügy/Folyóinkkal való gazdálkodás
Fel Fel