Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(00:00):267cm   Komárom(01:00):249cm   Esztergom(01:00):232cm   Budapest(01:00):315cm   Paks(01:00):244cm   Baja(01:00):399cm   Duna Mohács(01:00):416cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Szennyvíztisztítás, csatornázás

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK számú Irányelv a 2000 lakosegyenérték (LE) szennyezőanyag-terhelés feletti szennyvízelvezetési agglomerációk tekintetében szabályozza a megfelelő települési szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszerek kiépítésére vonatkozó tagállami kötelezettségeket. Az Irányelv célja a környezet megóvása a települési és egyes ipari szennyvízkibocsátások káros hatásaitól. Az Irányelv a követelményeket a szennyvízelvezetési agglomerációk szennyezőanyag kibocsátásának és a befogadó érzékenységének függvényében határozza meg.

Az Irányelvben meghatározott kötelezettségek végrehajtása érdekében hazánkban hatályba lépett a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet, mely tartalmazza a 2000 LE feletti szennyvízelvezetési agglomerációk részletes jegyzékét, a szükséges fejlesztéseket, a teljesítési határidőket. Magyarország kétévente felülvizsgálta a Programot, melyet legutoljára 2016-ban aktualizált a 2014. december 31-i állapot szerint, ezt követően az Európai Bizottság által előírt adatszolgáltatási formában adja meg a működő szennyvíztisztító telepek főbb adatait, valamint a folyamatban lévő beruházásokról az adatokat.

A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet – kiváltva a korábbi 26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletet – tartalmazza a Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolására vonatkozó szabályozást.

A beruházások végrehajtását 2007-től a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), majd 2015-től a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) pályázati konstrukciója segíti.

A beruházások jellemzően társfinanszírozásúak, a kötelező saját forrás mellett EU támogatásokból, és központi költségvetési forrásból tevődnek össze.

 

A 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti szennyvízelvezetési agglomerációk, települések nem tartoznak az Irányelvben megfogalmazott kiépítési kötelezettség alá, az érintett településeknél a beruházások tagállami hatáskörben valósulhatnak meg. A kistelepülések szennyvízelvezetésének és –kezelésének megoldásának elősegítése érdekében Magyarországon 2020. decemberben hatályba lépett a 2000 lakosnál kisebb településeken a szennyvíz-tisztítási beruházások megvalósításának vizsgálatáról szóló 1868/2020. (XII. 2.) Korm. határozat. 

2021. január

 

Fel Fel