Töltés
Felhívjuk a Tiszán lévő úszóművek és úszóeszközök tulajdonosainak, valamint az érintett parthasználóknak a figyelmét, hogy a folyók felületén nagy mennyiségű és nagyméretű jégtáblák megjelenésére lehet számítani, melyek az árhullám megérkezésével folyamatosan emelkedő vízszintek mellett vonulnak le. Ezúton kérünk minden tulajdonost, hogy tulajdonának védelme érdekében gondoskodjon ezek beszedéséről vagy menedékhelyre való vontatásáról.
Nagybajcs(17:00):201cm   Komárom(17:00):220cm   Esztergom(17:00):212cm   Budapest(17:00):298cm   Paks(17:00):282cm   Baja(17:00):458cm   Duna Mohács(18:00):478cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Vízgyűjtő gazdálkodási tervezés

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság felel Magyarország második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének elkészítéséért, mivel a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosítószámú, "A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata" című projektet az OVF fogja megvalósítani. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy az árvízi kockázatok kezelése érdekében tervezett intézkedések és a vizek jó állapotának elérése, illetve megőrzése céljából szükséges intézkedések összehangoltan jelenjenek meg a 2015. december 22-i határidőre elkészítendő második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben és első Árvíz Kockázat Kezelési Tervben.

 

A Kormány 1121/2014 (III.6.) határozatában rendelkezett arról, hogy a 1940/2013. (XII.13.) kormányhatározatban szereplő, támogatást igénylő kedvezményezett Nemzeti Környezetügyi Intézet helyébe az Országos Vízügyi Igazgatóság lép.

 

A tervezési feladatok intézmények közötti átadása miatt jelenleg a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési honlap: www.vizeink.hu nem frissül, átalakítása folyamatban van. A Víz Keretirányelv végrehajtásáról friss információk a közelmúltban megújult www.euvki.hu honlapon találhatók meg.

 

"A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata" című projekt tartalma:

A vízgazdálkodási politika nemzeti jövőképünk meghatározó alkotóeleme. A globális éghajlatváltozás hatásai sürgetővé tették, hogy kialakítsuk a hazai feltételekhez illeszkedő, a szélsőséges időjárás kihívásaira hatékony választ adó középtávú vízpolitikai stratégiai dokumentumot, amely világos jövőképet vázol fel, egyúttal meghatározza a megvalósítás kereteit.

Az alkotmányos alapvetések között szerepel, hogy a "vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége". Ebből következően a víz nemzeti vagyon, annak mennyiségi és minőségi megőrzése megköveteli a vízzel, a vízkészlettel való megfelelő gazdálkodást.

A 2014-2020-as programozási időszak tervezéséhez és végrehajtásához szükséges az EU2020 Stratégia célkitűzéseit valamint a hazai gazdaságfejlesztést segítő Kvassay Jenő Terv (továbbiakban: KJT) elkészítése. A KJT a klímaváltozás káros hatásait ellensúlyozó aszálykezelést, ár- és belvízvédekezést, a gazdaság fejlesztését támogató vízgazdálkodást, a vidékfejlesztést támogató területi vízgazdálkodást, beleértve az öntözésfejlesztést és a lakossági vízigényeket kielégítő települési vízgazdálkodást ötvözi. A KJT készítése szorosan kapcsolódik az Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírása szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatához (továbbiakban: VGT2), amelyet 2015. december 22-ig el kell készíteni, és amely a 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret felhasználására vonatkozó egyik környezeti ex-ante feltétel a Bizottság javaslata alapján. A VKI 9. cikke által előírt költségmegtérülés elvének megfelelő tagállami alkalmazása szintén ex-ante feltétel, ezért ennek vizsgálata a projekt részét képezi.

A KJT és a VGT2 együttesen biztosítja a hazai vízgazdálkodási érdekek megnyilvánulását és az Új Széchenyi Terv célkitűzéseinek megvalósulását más ágazatokkal összhangban.

Az ország középtávú vízpolitikai stratégiájának alapvető célja a készletek optimális hasznosítását szolgáló vízgazdálkodás megteremtése, vagyis az egyensúly kialakítása a társadalmi igények és a víz, mint környezeti érték megőrzése között. A vízgazdálkodás egyik legfontosabb feladata: úgy tegyen eleget a társadalom igényeinek, hogy közben az elkövetkező nemzedékek érdekeit is szolgálja. A vízügyi stratégiát megfogalmazó KJT az ország lakosságának a vízgazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos - konszenzuson alapuló - egyezsége. A "szolgálni és szolgáltatni" felfogás keretében csak a társadalom által ténylegesen igényelt, de a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő beavatkozásokat szabad megtenni.

A Víz Keretirányelv célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlata megvalósítása. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv operatív lépcsőfok a VKI célkitűzéseinek eléréséhez. A projekt közvetlen célja a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek megfelelően a VKI 13. cikke szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata.

A projekt operatív céljai:

1 db elfogadott vízgazdálkodási stratégia: Kvassay Jenő Terv
1 db felülvizsgált országos Vizgyűjtő-gazdálkodási Terv tervezet
4 db felülvizsgált részvízgyűjtő Vizgyűjtő-gazdálkodási Terv tervezet
2 db jelentés az országos tervek stratégiai környezeti vizsgálatáról
2 db jelentés az "ex-ante" értékelésekről
3 db összefoglaló jelentés a lebonyolított társadalmi vitákról (1 db KJT, 2 db VGT2)
5 db projektjelentés (indító, előrehaladási, zárójelentés)
3 db informatikai fejlesztés (2 db szoftver beszerzés és 1 db adatbázis fejlesztés)

Fel Fel