Töltés
Felhívjuk a Tiszán lévő úszóművek és úszóeszközök tulajdonosainak, valamint az érintett parthasználóknak a figyelmét, hogy a folyók felületén nagy mennyiségű és nagyméretű jégtáblák megjelenésére lehet számítani, melyek az árhullám megérkezésével folyamatosan emelkedő vízszintek mellett vonulnak le. Ezúton kérünk minden tulajdonost, hogy tulajdonának védelme érdekében gondoskodjon ezek beszedéséről vagy menedékhelyre való vontatásáról.
Nagybajcs(17:00):201cm   Komárom(17:00):220cm   Esztergom(17:00):212cm   Budapest(18:00):297cm   Paks(18:00):280cm   Baja(17:00):458cm   Duna Mohács(18:00):478cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Informatikai fejlesztések

 

A környezetvédelmi és vízügyi informatikának támogatnia kell a fenntartható fejlődés felé való elmozdulást, és hozzá kell járulnia a környezetvédelmi demokrácia terén jelenleg tapasztalható deficit csökkentéséhez. Az e-környezetvédelem céljait OKIR és a VIZIR továbbfejlesztéseként, valamint a VKI végrehajtásához szükséges adatbázisok fejlesztéseként kell megvalósítani, mind a két rendszerben. A fejlesztéseket a meglévő rendszerek továbbfejlesztéseként kell megvalósítani, nem szabad a megvalósult és jól működő nagy rendszereket más alapokra helyezve újra kifejleszteni.
 
Cél a környezetvédelem szakterületeivel összefüggő adatkezelések harmonizálása, az IPPC irányelv által is megkövetelt integrált szemlélet alkalmazásának terjesztése. Ennek eléréséhez fontos a környezetvédelmi szakterületek által megkövetelt adatszolgáltatások szemléletének, formátumának, benyújtási határidőinek stb. egységesítése, lehetővé téve egyúttal az elektronikus adatszolgáltatást.
 
Az e-környezetvédelmi fejlesztéseken belül kiemelt fontosságú az EIONET30-kompatibilis környezetvédelmi és vízügyi megfigyelő, adatgyűjtő és -feldolgozó hálózat kiépítésének befejezése, és erre alapozva egy integrált környezeti-gazdasági információs rendszer kiépítése, működtetése. A fejlesztések másik fontos területe a K+F-et, a tervezést, politika-formálást és a döntéshozatalt támogató, szélesebb körű hozzáférés javítása.
 
A nyilvánosság tájékoztatását szolgáló legfontosabb közérdekű elektronikus környezeti tartalmak interneten keresztül történő közreadása, publikussá tétele a korábbi fejlesztések alapján,épülve ma már küszöbön áll, mindkét alaprendszerben (OKIR és VIZIR).
 
Az intézkedéshez tartozó speciális feladatot jelent a VKI végrehajtásához szükséges adatbázisok fejlesztése és harmonizálása is. A végrehajtás során fontos követelmény anyilvánosság bevonása és tájékoztatása, amely érdekében interneten, illetve vízügyiinformációs központokban rugalmasan elérhető adatbázis létrehozása szükséges. Továbbifeladat a végrehajtáshoz és a jelentési kötelezettség ellátásához kapcsolódó már meglévő,különböző típusú adatokat tartalmazó adatbázisok harmonizálása valamint többcélútovábbfejlesztése.
 
További kiemelt területnek minősül a valós idejű (real-time) és az ún. - késleltetett - környezeti információk felhasználásával működő, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő környezetvédelmi és vízügyi térinformatikai adatbázisok, információs rendszerek létrehozása és - lehetőség szerint - online hozzáférhetővé tétele a nyilvánosság számára.

 

Fel Fel