Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(23:00):125cm   Komárom(23:00):131cm   Esztergom(23:00):109cm   Budapest(23:00):173cm   Paks(23:00):64cm   Baja(23:00):198cm   Duna Mohács(23:00):226cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
Pályázati felhívás - 2017. évi Lampl Hugó Emlékp...    2016.09.21. 14:15

 Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2017. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26/B. § (1) bekezdése alapján Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízi létesítmények (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.

Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el.

Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért vagy a kivitelezéséért felelős természetes személy nyújthat be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható. Emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért egy alkalommal nyerhető el.

A szakmai kuratórium a beérkezett pályázatokat az általános tartalmi és formai követelmények teljesülését követően, a helyszíni bejárás és konzultáció alapján értékeli, valamint a Rendelet 30. mellékletében található bírálati lap szempontjai alapján minősíti. A döntést az elismerés adományozásáról a szakmai kuratórium felterjesztése alapján a belügyminiszter hozza.

A pályázat általános tartalmi és formai követelményei:

- A pályázat benyújtójának neve, személyazonosító adatai.

- A létesítmény megnevezése, címe.

- A létesítmény tervezéséért felelős mérnök neve.

- A létesítmény kivitelezésért felelős mérnök neve.

- Műszaki leírás. A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben.

- Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát.

- Részletes helyszínrajz a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével.

- Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) - ha a mű bemutatásához szükséges -, amely tartalmazza a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai adatokat.

- A pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről.

- Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag-, energia- és egyéb költségmutatókat, továbbá összehasonlítást más hasonló célú, már működő berendezésekkel.

- Annak indokolása és bemutatása, hogy az adott terv, illetve a kivitelezés miben tekinthető az átlagtól eltérő műszaki megoldásnak.

- Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, az üzem működésének eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.

- A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse A/4 méretre hajtogatva.

- A pályázat nyelve magyar, és a pályázónak minden oldalt, illetve mindegyik dokumentumrészt aláírásával kell ellátnia.

Évente legfeljebb egy Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére kerülhet sor, amely elismerés átadására jelen pályázat esetében a víz világnapján - március 22-én - kerül sor.

A tervezésért, a kivitelezésért felelős - a nyertes pályázatot benyújtó - természetes személy emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül elhelyezésre.

A pályázat benyújtásának, illetőleg postai feladásának a határideje

2016. szeptember 30.

A pályázatot a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság postacímére (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., 1903 Budapest, Pf. 314) vagy a vkfo@bm.gov.hubm.gov.hu~ e-mail címre szíveskedjenek eljuttatni. További felvilágosítást nyújt: Csehné Beszterczán Judit (tel.: 999-4306; e-mail: judit.beszterczan@bm.gov.hubm.gov.hu~).

 

                                                           

 

    Dr. Hoffmann Imre s.k.,                    

   BM közfoglalkoztatási és vízügyi

            helyettes államtitkár

 

Megjelent: Hivatalos Értesítő 2016/22.

Fel Fel