Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(13:00):250cm   Komárom(13:00):276cm   Esztergom(13:00):260cm   Budapest(13:00):331cm   Paks(13:00):264cm   Baja(13:00):419cm   Duna Mohács(13:00):438cm   
Töltés
Nyomtatható verzió Küldés
A vízügyi szervezet

6.3 A stratégiai megvalósítás időhorizontja

A fentiekben megfogalmazott feladatok végrehajtásának lehetséges ütemei az alábbiak:

A) 1 éven belül

  • jogszabályi feltételek megteremtése (víz, mint állami tulajdon, vízgyűjtő gazdálkodás feltételrendszere, víziközmű törvény, államigazgatási törvény),
  • a finanszírozás megváltozott körülményeihez igazodó feltételrendszer megteremtése (vízpénztár), úgy, hogy a 2012 évi költségvetés ezen elvek alapján valósulhasson meg,
  • az ellentmondások és párhuzamosságok megszüntetéséhez tartozó intézkedések előkészítése,

B) 3 évre kitekintve

  • a KÖVIZIG-eken belüli átalakítás, a megváltozott feladatokhoz történő igazítás hajtható végre, melynek keretében az államigazgatási feladatokat ellátok elkülönítése, a laboratóriumi feladatok összevonása, az átvett önkormányzati és társulati feladatok integrálása történik meg,
  • a feladatellátás stabilizálódik, a területi vízgazdálkodás elvárt teljesítményei (EU VKI, integrált vízgazdálkodás, társadalmi gazdasági igények szerinti fejlesztés) teljesülnek,

C) 8 éves távlatban

  • a feladatokhoz tartozó szervezeti stabilizáció, az integrált vízgazdálkodás megvalósulása nagyobb és kiteljesedő területi koordinációt tesz lehetővé,
  • kiteljesedik a tanácsadói szerepkör
  • megteremtődik a komplex fejlesztések lehetősége, megjelenik az időszakban végrehajtott infrastrukturális fejlesztések következményeként a térségek gazdasági fejlődése (Kiskörei vízlépcső ?Tisza tó).

SWOT elemzés: vízügyi intézményrendszer

Szabályozási és igazgatási környezet

Erősség

Gyengeség (jelenlegi állapot)

A vízgazdálkodás jogi-igazgatási rendszere évszázados fejlődés eredménye

Kormányzati munkamegosztás megbontotta a víz egységét (1990-)

Szakmai alaptörvények rendelkezésre állnak

Jogbizonytalanság (gyakori változások)

EU jogharmonizáció megtörtént

Alacsony színvonalú jogkövetés

igazgatási rendszer jól kiépített, vízgyűjtő orientált

az Önkormányzati igazgatásnak nincs szakmai háttere

Szubszidiaritás elve érvényesül (önkormányzati és regionális feladat- és hatáskörök)

Engedélyezési eljárás bonyolult, gazdaságfejlesztés akadálya

Kiélezett helyzetek kezelése kiemelkedő (rendkívüli árvizek)

Felügyeleti rendszer szétesett, hatóságok elvesztették területi gyökereiket

Ár és belvízvédelem felkészültsége, szervezettsége, ütőképessége kiemelkedő

A területi (vízgyűjtő szintű) koordináció szegényes

Erős szakmai centralizáltság

Terület és településfejlesztés tervezés és vízgazdálkodás tervezés kapcsolata gyenge

Kiépült nemzetközi kapcsolatok (határvizi bizottságok)

Osztott vízgyűjtőkön szorosabb együttműködés szükséges

Kiterjedt monitoring

Külön történik a víz mennyiségi és minőségi észlelése

Gazdasági viszonyok

Erősség

Gyengeség (jelenlegi állapot)

Végrehajtás után erősség

Végrehajtás után gyengeség

Vizek állami tulajdona előnyös (célok teljesíthetőek)

Állami feladat nagysága és a költségvetési helyzet lehetősége továbbra is ellentmondásos

Vizzel kapcsolatos feladatellátás finanszírozásának osztottsága tiszta profilt és hatékony gazdálkodási feltételt teremt

A vízzel kapcsolatos bevételek a vízzel kapcsolatos feladatokra fordulnak vissza

Költségvetés bevétele látszólag csökken

Az állami művek kezelése stabil kiszámítható helyzetbe kerül

A kiemelt célok eléréséhez szükséges feltételek megteremtődnek

Szervezeti felépítés

Erősség

Gyengeség (jelenlegi állapot)

Párhuzamosságok és a zavaros szabályozás körülményei megszűnnek

Meglévő szervezetek átalakítása, létszámcsökkentés

Tisztább profilú feladatellátás, egyértelmű döntési pontok

Víz egysége megvalósul

Területi jelenlét erősödik, megvalósul a területi felügyelet 

Erős irányító és koordináló szerepkör

Túlhangsúlyos központi irányítás

Vízkárok elleni védekezés nagyobb hatékonyságú

Koordinált gazdaságfejlesztő tevékenység

Más szakágak pozitív hozzáállását is igényli

Munkahelyteremtés (közmunka)

Nagyobb szervező és koordináló munka

Megvalósítás

Erősség

Gyengeség (jelenlegi állapot)

Egy éven belül stabilizálódhat a vízügyi feladatellátás

Rövid az idő, alapvető politikai döntések szükségesek

Három éven belül kialakulhat az integrált vízgazdálkodás

Társadalmi és területi érdekközösségek szemléletének megváltoztatása

Nyolc éven belül a stratégiai vízügyi ágazat a fejlődés motorja lehet

A kapcsolódó szakterületekkel történő együttműködés nehézsége

Folyamatosan emelkedik (az elmaradott térségekben is) a foglalkoztatottság

 

Fel Fel
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18